Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 1/2017 z 13 VII 2017 
w sprawie przyjęcia polityki bezpieczeństwa informacji Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 2/2017 z 13 VII 2017 
w sprawie przyjęcia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 


Uchwała Nr 3/2017 z 13 VII 2017 
w sprawie powołania Komisji Historyczno-Genealogicznej Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 4/2017 z 13 VII 2017
w sprawie ustanowienia wzorów deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 5/2017 z 21 VIII 2017
w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 6/2017 z 28 X 2017
w sprawie wykreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 7/2017 z 28 X 2017
w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 8/2017 z 28 X 2017
w sprawie przyjęcia znaku graficznego Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 1/2018 z 13 I 2018
w sprawie zmian w Zarządzie


Uchwała Nr 2/2018 z 1 II 2018 niepublikowana
w sprawie zmian w zarządzie (usunięcia członka)


Uchwała Nr 3/2018 z dnia 17 II 2018
w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 4/2018 z dnia 4 XI 2019
w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 5/2018 z 14 XII 2018
w sprawie wykreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 6/2018 z dnia 14 XII 2018
w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


Uchwała Nr 1/2019 z dnia 8 II 2019
w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich