Uchwały Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 1/2017
z dnia 1 marca 2017 roku o powołaniu Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


UCHWAŁA Nr 2/2017
z dnia 1 marca 2017 roku o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


UCHWAŁA Nr 3/2017
z dnia 1 marca 2017 roku o wyborze zarządu Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


UCHWAŁA Nr 4/2017
z dnia 1 marca 2017 roku o wyborze komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


UCHWAŁA Nr 5/2017
z dnia 1 marca 2017 roku o wysokości i sposobach płatności składki członkowskiej członka zwyczajnego  Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


UCHWAŁA Nr 6/2017
z dnia 8 czerwca 2017 roku o zmianie statutu Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich


UCHWAŁA Nr 7/2017
z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie pełnomocnika