Indeksy grodzieńskich ksiąg metrykalnych z XVII-XX wieku

W latach 2017-2021 Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich planuje wydanie X tomów indeksów ksiąg metrykalnych w zakresie parafii rzymsko-katolickich i cerkwi greko-katolickich (unickich):

TOM I – Parafia rzymsko-katolicka w Jeziorach – śluby do 1799 roku
TOM II – Parafia rzymsko-katolicka w Jeziorach – śluby: lata 1800-1850
TOM III – Parafia rzymsko-katolicka w Jeziorach – śluby: lata 1851-1900
TOM IV – Parafia rzymsko-katolicka w Jeziorach – chrzty do 1799 roku
TOM V – Parafia rzymsko-katolicka w Jeziorach – chrzty: lata 1800-1850
TOM VI – Parafia rzymsko-katolicka w Jeziorach – zgony do 1799 roku
TOM VII – Parafia rzymsko-katolicka w Jeziorach – zgony: lata 1800-1850
TOM VIII – Parafia rzymsko-katolicka w Repli – śluby: lata 1800-1850
TOM IX – Parafia rzymsko-katolicka w Repli – chrzty: lata 1800-1850
TOM X – Parafia rzymsko-katolicka w Repli – zgony: lata 1800-1850


Powrót do indeksu projektów wydawniczych