Encyklopedia Grodzieńszczyzny

Będzie to wydawnictwo cykliczne ukazujące się w latach 2018-2021, składające się z dziesięciu podstawowych działów:

DZIAŁ I – Historia
DZIAŁ II – Miasta i miasteczka
DZIAŁ III – Dobra, pałace, dwory i okolice szlacheckie
DZIAŁ IV – Wsie, folwarki i zaścianki
DZIAŁ V – Mieszkańcy w świetle spisów z XVII-XX wieku
DZIAŁ VI – Parafie, kościoły, cerkwie i bożnice
DZIAŁ VII – Cmentarze
DZIAŁ VIII – Urzędnicy i Deputaci Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVIII wiek
DZIAŁ IX – Znani i zasłużeni
DZIAŁ X – Zesłańcy, repatrianci i emigranci 

Powrót do indeksu projektów wydawniczych