Zapole_1938

W Wojewódzkim Dzienniku Białostockim Nr 1 z 1938 roku, w związku z scalaniem gruntów wykazano nowoutworzone kolonie ujęte na planie na podstawie dowodów pomiarowych sporządzonych w 1935 roku przez mierniczego przysięgłego Jana Załuskę – dla wsi Zapole (gmina Żydomla,  powiat grodzieński) wykazano poszczególnych posiadaczy (właścicieli gruntów) 10 działek (gospodarstw) o łącznym areale zaledwie 58,22 ha:

  1. spadkobiercy Aleksandra ŁOZOWIECKIEGO (matka Konstancja i dzieci: Jadwiga, Witold, Adam): działka Nr 1 (powierzchnia 1,1080 ha), działka Nr 9 (powierzchnia 1,976 ha), działka Nr 10 (powierzchnia 7,395 ha)
  2. właściciel Stanisław CYPLA: działka Nr 2 (powierzchnia 3,6129 ha), działka Nr 6 (powierzchnia 8,8186 ha)
  3. właściciel Stanisław TOŁOCZKO s. Stefana: działka Nr 3 (powierzchnia 0,4910 ha), działka Nr 4 (powierzchnia 2,1219 ha)
  4. właściciel Kazimierz TOŁOCZKO: działka Nr 5 (powierzchnia 25,0633 ha); działka Nr 7 (powierzchnia 6,2954 ha)
  5. właściciel Konstanty TOŁOCZKO: działka Nr 8 (powierzchnia 1,56 ha)

źródło: Wojewódzki Dziennik Białostocki


Powrót do Dziennika

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *