Popis szlachty grodzieńskiej 1765 roku – parafia kuźnicka

Parafia Kuźnicka wystawiła: 26 uczestników, w tym: 25 konnych (w tym 2 pocztowych) i 1 pieszy. W 5 przypadkach wystawiono „zastępstwo” (w mieyscu swoim), w tym 2 z dóbr kościelnych. W 6 przypadkach określono urząd piastowany przez stawającego. Wyposażenie wojenne uczestników:

 • kompletny moderunek „z wszelkim porządkiem do woyny zgodnym” – 12 
 • szabel – 14 (w tym 2 stawających tylko z szablą, a 12 z szablą i innym orężem)
 • pistoletów – 11 par
 • karabiny –  3

Wśród 25 wystawionych koni występowały następujące maści:

konie_parafiakuznicka

Lista uczestników:

 1. W. imć pan Antoni Komar – mieczny p-tu Wiłkom. na koniu szpakowatym,
  w naylepszym porządku do woyny.
 2. W. imć pan Franciszek Boufal – star.p-tu Grodzieńskiego na koniu starogniadym,
  we wszelkim porządku zdolnym do woyny.
 3. W. imć pan Benedykt Sopocko – star. p-tu Grodzieńskiego stawił na mieyscu swoim człeka na koniu wilczatym, z szablą y pistoletami.
 4. W. imć pan Józef Sopocko – czesz. Grodzień. na koniu gniadym, we wszelkim porządku do woyny zgodnym.
 5. W. imć pan Piotr Boufal – woyski pwiatu Grodzieńskiego na koniu starogniadym,
  z porządkiem należytym do woyny zgodnym.
 6. W. imć pan Kaietan Micuta – pisarz Horodelski na na koniu kasztanowatym
  ze wszelkim porządkiem do woyny zgodnym.
 7. Imć pan Jan Galecki na koniu gniadym ze wszystkim porządkiem do woyny zgodnym na mieyscu imci pana Benedykta Boufała – podczaszego Grodzieńskiego prezentował.
 8. W. imć pan Józef Boufał – podczaszy Grodzieński na koniu kasztanowatym,
  ze wszystkim porządkiem do woyny zgodnym.
 9. Imć pan Karol Mioduszewski na koniu karym, ze wszystkim porządkiem.
 10. Imć pan Piotr Łukaszewicz na mieyscu imci pana Stefana Sopocki, z szablą y z pistoletami.
 11. Imć pan Franciszek Byleżyński na koniu kasztanowatym, ze wszystkim porządkiem.
 12. Imć pan Antoni Dmiszewicz na koniu kasztanowatym, z szablą y z pistoletami.
 13. Imć pan Michał Białobłocki na koniu wilczatym, z szablą y pistoletami.
 14. Imć pan Bartłomiey Białobłocki na koniu karym, z szablą y karabinem.
 15. Imć pan Wincenty Paszkowski na koniu karym, z szablą y z pistoletami.
 16. Imć pan Stefan Białobłocki na koniu karym, z szablą.
 17. Imć pan Józef Białobłocki na koniu cisawym, z szablą y pistoletami.
 18. Imć pan Wincenty Białobłocki na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami.
 19. Imć pan Antoni Ussowicz na koniu kasztanowatym, z pistoletami z szablą y karabinem.
 20. Imć pan Tomasz Białobłocki na koniu kasztanowatym z szablą.
 21. Ichmć xx. Jezuici konwentu Wileńskiego stawili człowieka na koniu kasztanowatym z szablą y pistoletami.
 22. Imć pan Piotr Butwiłowski na koniu szpakowatym, z szablą y pistoletami, stawiony od i. x. proboszcza Kundzin.
 23. Imć pan Michał Szymak na mieyscu swoim pocztowego na koniu, z pistoletami, szablą y karabinem.
 24. Imć pan Jerzy Rosochacki na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem.
 25. Imć pan Józef Szliter na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem,
 26. pocztowy (Imć pana Józefa Sztilera) takoż na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem.

Powrót do spisu

Related Images: