KLUCZ JEZIORSKI – miasteczko Jeziora, folwark Starzyna

Opracował: Tadeusz Orechwo

Folwark Starzyna.

Za Jeziorem bywał Folwark Starzyna nazywany, który iest który iest zniesiony do niego należy gruntow Oromych y Sianozetnych w swoim dawnym  ograniczeniu sto y kilkanaście morgow, z których Pan Wites za pewnym prawem trzyma Morgow 18 płaci ogułem z nich do Dworu Jezierskiego 15. Z ostatka to iest sta morgow, albi ieśli ich więcey a pokaze nad to płacić będą Mieszczanie Jeziorscy / z tych co przed tym P Krzysztof Olendzki trzymał/ ogułem na S. Marcin na ten Rok 60.

Z tym dokładem ieśli kto inszy więcej postąpi drugiego Roku tedy Dwor plus offerenti ma to puścić w zażywanie.

Tamże Ostrow y dzikowszczyzn nazwany leży iednym bokiem do granicy grontow P Mikołaia Śmiegorzewskiego, a drugim bokiem do gruntow PP Byliczów, końcem zaś iednym do gruntu także Byliczów, a drugim końcem do gruntow PP Jurowskich. Possesorem tego Ostrowa y Sianożęciami z dawna należącemi iest P Andrzey Obuchowski za przywilejem JP Jana Kazimierza y za Confirmatią króla Michała płacić będzie po R 4.

Summa Miasta R 352/0/9 y z placami 4.


Powrót do spisu treści