KLUCZ JEZIORSKI – miasteczko Jeziora, Rybacy

Opracował: Tomasz Orechwo

Rybacy.

W tym miasteczku Rybacy mieszkający zarówno z inszemi mieszczanami Praw y Swobod Mieyskich zażywaią, którzy Czołny swoie maią podług dawnych ustaw płacą od pary Czołnow po R 10 Polskich. Z osobna do dworu Jeziorskiego na każdą Środę, Piątek y Sobotę wszyscy społem dawać powinni będą po kuszu Ryb pospolitych a to od lodu do lodu. Kusz zaś ten nie większy brydż powinien tylko o dwu garey. Jeśliby zaś Dwor Ryb nie potrzebował, to za kusz ieden Ryby po groszy dwunastu polskich zapłacić maią. Arendę zaś wyżej mianowaną od Czołnow temu, który Jeziora z Rybitwą trzyma oddawać y onemu we wszytkim według dawnych praw y zwyczaiow podlegać powinni.

Z osobna na S. Jan Podstrościemu Jeziorskiemu opowiednego złotych trzy ogułem wszyscy a nie po złotych dwadzieścia iako od nich niesłusznie wymagano dawać będą. A nadto Dwor więcei z nich wymagać nie powinien.

A iako Rybacy tak y wszyscy Mieszczanie przestrzegać tego będą y w czas Dworowi oznaymować y sposobnie bronić, aby Szlachta, która nad Jeziorem lub krolewskie, lub dziedziczne swoie grunty maią w Jeziorach nie łowili; wierszow, żakow, wontonow nie stawiali, Jazow nie robili y przeszkod żadnych nie czynili, boby przez to wielka szkoda y uyma Skarbowi JKM brydż musiała.

A iako z dawna wolno było  Mieszczanom Jeziorskim wszelkie handle tak sieciami, iako y innemi towarami podług praw y ustaw ich prowadzić tak aby im y teraz Dwor y urzędnicy Dworscy żadney w tym nie czynili przeszkody waruięmy y stanowiemy. A z tych trzech kosztow Ryb na tydzień do Dworu Jeziorskiego należących ieden X Comendarzowi Jeziorskiemu co tydzień ma bydź dawany.


Powrót do spisu treści

Related Images: