KLUCZ JEZIORSKI – miasteczko Jeziora, włóki miejskie

Opracował: Tomasz Orechwo

Włoki Mieyskie

 Włoki Mieyskie, których iest 26, z tych

  • Na Kościoł Jeziorski wolnych 2.
  • Na Woyta wolnych   2.

Zostanie do czynszu włok 8,

z których placic maią po R 2                                                     16

A Morgow czynszowych 420 po R 2                                        28

I tem na Dubince włok 2 ½ po R 6                                            15

A iako dawnieyszego Commistie chrostow y drzewa na włokach y morgach mieyskich grodze opału y na insze potrzeby własne mieszczanom bez kupna wolne używanie pozwolily. Tak y my przy tymże używaniu ich zostawuiemy y wolne takowych chrostow drzewa na ich własnych gruntach wycinanie y rąbanie pozwalamy, czego im żadne osoby zabraniać nie maią. Jednak tymże mieszczanom nie będzie się godziło drzewa ani chrostow na swoim gruncie będących do wsi sąsiedzkich y obcych przedawać tylko ku swoich y sąsiadow wszystkich wygodzie trzymać y ochraniać. A czynsz oddawszy od winnych robot y powinności także y …


Powrót do spisu treści

Related Images: