KLUCZ JEZIORSKI – wieś Łyszczyce

 Opracował: Tomasz Orechwo

Włok 10, z tych:

 • Osiadłych pod poddanemi             4 ¾
 • Czynszowych włok                           3 ¼
 • Kazimierz Gumowski                      1
 • Na wygon wolna włoka                   1

Osiadłość tey wsi:

 • Lawryn y Ancyp Skobielski bracia żonaci                                        ½
 • Cimoch Trus                                                                                          ¼
 • Maciey Siczenia, Jasko y Andrus synowie iego żonaci,
  a Filip młodzian                                                                                    ¼
 • Stephan Potopięnia                                                                             ¼
 • Wasil Sicenia, Roman y Andrzey y Jan
  synowie iego młodzieńcy                                                                   ¼ , 1/6
 • Dzenis Ziemko ma pasierbow dwu Stephana
  y Andrzeia Dzurleniatow                                                                   ¼ , 1/8
 • Lesko Scenia z Iwankiem synowcem                                              ¼
 • Filip y Olexiey Dzurleniata bracia żonaci                                      1/6
 • Siemion Dzieszenia                                                                            1/8
 • Siemion Korzeniewicz                                                                        ¼
 • Jarocki Paszenia                                                                                  ¼
 • Andrus Zuczenia                                                                                 1/6
 • Andrzey Woyczenia , Onisko syn żonaty                                       1/3
 • Jasko Czarnysz                                                                                   1/6
 • Citko Soszenia                                                                                     1/6
 • Roskowa wdowa, Włas syn iey                                                         1/6
 • Harasimowa wdowa, Oles y Pawluk
  y Sudor synowie iey    
                                                                          1/3

Poddani tey wsi z osiadłey włoki czynszu za wszystkie powinności płacili na rok po R 18. A do tego pięć morgow na dzielnicach swoich. Dworney pasni zarabiali sianożeci, zaś w Starzynie trzecią część kosili y sprzątali. Do tego drew z włoki po dwa wozy na opał do Dworu Jezierskiego odwozili. Robot, strozy, ani  zadnych powinności nie pełnili.

Teraz także ta wieś na gołym czynszu postanowiona, która corocznie na S. Marcin do P. Podstarościego płacić będzie:

 • z włok osiadłych 4 ¾ po R 20/95
 • z czynszowych 3 ¼ po R 20/65
 • Kazimierz Gumowski za prawem dożywotnem trzyma włok 1 po R 6/6.

Taż wieś trzyma w Krasnymstawie, gdzie przed tym staw bywał morgow 24 otomych płacić maią z każdego morgu po R 15/12.

Z pasnie dworney morgow 15 po R 18/9.

Inne powinności takie iako y wieś Koniewicze Dworowi Jezierskiemu odprawować będą.

Summa z tey wsi R 187.


do spisu treści

Related Images: