KLUCZ JEZIORSKI – wieś PYRA CZARNA

Opracował: Tomasz Orechwo

Włok 11 Z tych:

 • Osiadłych pod Poddanemi    1.1/2
 • Czynszowych włok               3.1/2
 • P Rusiłowicz włok                 5
 • Z Pustych na Młyna włoka    1 włoka.

Osiadłość tey wsi:

 • Cimoch Matachwienia Josephan syn iego ½
 • Ławryn Szarupięnia 1/3
 • Wasil Wiegaczenia 1/3
 • Maxim y Stephan Zarasceniata 2/3

Poddani tey wsi Czynszu z Osiadłey włoky R 1/2/9 płacili; Dziakla, owsa po beczce z włoki osiadłey dawali, po gęsi iedney, po diwe kur y jaiec po 20. Robotę trzydniową strozą koleią  pomoc kto to …………….według proportią włok Osiadłych y czynszowych także y inne powinności iako y wieś Koniewicze oddawali y odprawowali. Teraz na gołym czynszu postanowieni do wszystkich wyżej mianowanych powinności wolni, za które postąpili corocznie na S. Marcin do rąk Pana Podstarościego płacić:

 • z włok Osiadłych 1 ½ po R 18/27.
 • Z czynszowych włok 3 ½  po R 18/63.
 • Z pustych włok , które do dispositiey Dworney są oddane 1. Ta na młyn oddana włok 1 wolna.
 • Taz wieś trzyma w Krasnym Stawie morgow 16 po R 15/8.

I tem zaścianku ogułem 2/15.

Taz wieś w Hliniance trzyma nad Rzeką Perą morgow oromych y sianożętych 30 prętow 15, w drugim miejscu morgow 20. Na wołczey ścianie morgow 25, pod Kolanowcem morgow 6. Z tych wszystkich morgow uczyni summa 81 ½ płacić będą  z każdego morga po R 15/40/22/9.

Młyn bywał przy tey wsi, do którego włoka roli należała, z którego płacono do skarbu R 18 y teraz ten młyn iako y przeszłey Commisiey pusto stoi y grobla się zerwała. Aby prowent iego nie zginął, zlecamy P. Podstarościemu Jeziorskiemu, żeby iako naprędzey z pomocą całey włości około wożenia drzewa się pospieszył y ten Młyn restaurował.

I te z Pasni Dwornej w Łazach morgow 10 po R 18/6.

W teyże wsi  P. Thomasz Rusiłowicz włok 5 za prawem dożywotnym z każdey włoki czynszu dorocznego na S. Marcin do rąk P. Podstarosciego płacić ma R 4.20. Tenże P. Rusiłowicz trzyma w Uriczysczu Hubinka nazywanym włok 2 ½ także dożywotnym prawem płacić z włoki każdey powinien 4/20. Tamże Margas miał 27. Z tych przed

Inne powinności poddani tey wsi takie iako wieś Koniewicze Dworowi Jeziorskiemu odprawowan będą.

SUMMA Z TEY WSI R 179/25/9


Powrót do spisu treści

 

Related Images: