KLUCZ JEZIORSKI – woytostwo sałackie, wieś Filipowce alias Hoduny

Opracował: Tomasz Orechwo

włok 10

Osiadłość tey wsi:

  • Maciey Hodwnowicz, Stephan syn żonaty    ¼
  • Andrzey Kisiel woyt                                           ¼
  • Tenże Andrzey Kisiel, Olexiey syn żonaty     ¼
  • Konstanty Kisiel                                                 ¼
  • Siemion Kisiel                                                     ¼
  • Daniło Karas, Kazimierz syn żonaty               ¼

Osiadłości w tey wsi iest sześć na półtora włokach. Insze włoki pułdziewiąty o których y sami poddani nie wiedzą, bo w puszczy, w bagnach zostaią. A że te wszystkie włoki lasami y bagnami zarosły, tedy przeszłe Commissie tylko na sześciu włokach y morgach 180 te wsi położyły na czynsz. Za czym y My postanawiamy, aby z włok sześciu y morgow 180 czynszu corocznie wnosili do Dworu Jeziorskiego na skarb JKM ogułem R 200 okrom arendy, do ktorey powinni płacić summę w Contractie Jezierskim opisaną, także y okrom łąki dworney.

Summa z Woytostwa Sałackiego, to iest wsi Porzecza alias Szalatow, Lichosiekow alias Lichaczow, Philipowicz ats  Hodunow Facid R 200.


do spisu treści