KLUCZ JEZIORSKI – woytostwo sałackie, wieś Kozieyki

Opracował: Tomasz Orechwo

Włok 20

Tę wioskę z włokami trzymał P. Jan Porzeski y Euphrozina Grobicka małżonkowie za Consensem ad cedeń JP Krola Jm Jana Kazimierza P. Pietkiewiczowi na zrzeczenie się prawa dożywotniego na pomienione osoby y za cessią uczynioną danym, do których włok iest zaścianek, w którym morgow 12 y sianożetnych morgow 30. Płacijwali z tego wszystkiego do skarbu JKM po złotych czterdzieści.

Teraz po zmarłym małżonku swoim pomieniona Euphorfina Podrzecka za P. Kalankiewicza poszła, z którym dotychczas gruntom tym wydołać nie może, ale owszem bardziey pustoszeją y cale zarastają, gdysz nad cztery włoki nie masz więcey …………….,  za czym odesłaliśmy te włoki do dispoissitiey JKM, aby ie komu inszemu conferował, a na to miejsce zostawiliśmy włok pustych cale nie zarosłych do Obuchowicz Klucza Kotrzanskiego 6, które aby z mnieyszym kosztem possesorka zarabiać mogła y czynsz z niey samey wypłacać pozwoliliśmy iey. Prawo na to u JKM uprosić snadniey szacuie się aż do dalszey JKM niż na tey. ….. ta wieś R 40.


do spisu treści

Related Images: