KLUCZ JEZIORSKI – woytostwo sałackie, wieś Lichosielce alias Lichacze

Opracował: Tomasz Orechwo

włok 34

Osiadłość tey wsi:

także na placach:

 • Olexiey Radziuk                                                    1
 • Piotr Dowol                                                            1
 • Iliasz Radzikiewicz                                               1
 • Lewko Pytelewicz. Ichnat syn iego                    1
 • Andrzey Cieleszenia                                             1
 • Fiedor Świokła, Piotr syn żonaty
  y Kazimierz młodzieniec                                     1
 • Hrechor Chomicz, Lauryn syn iego                  1
 • Marko Kisiel, Sieomion syn żonaty                  1
 • Roman Chilimienia                                              1
 • Fiedor Lastowka, Iwan syn żonaty                   2
 • Marek Kisiel                                                          1
 • Dziemid Jaronienia                                             1
 • Samulel Dzilewicz                                                1

Jest tedy placow osiadłych 14.

Czynszowych placow 16

W końcu tey wsi iest zaścianek zabanowski oromy z sianożęcią, trzymaią go Sowosz Maziuk dwie części, trzecią Olexiey Radziuk, którzy płacili z trzeci części na rok po 6. A Maziur od Moskiewczyzny trzymając nic nie płacił, ani się do składek wiejskich nie przykładał, a co się poddani skarżyli. Teraz z tego zaścianka płacić maią ogułem do generalney summy.

I tem podle gościńca Mereckiego iest zaścianek oromy z sianożęcią po części trzymaią go Sowosz Maziuk y Ihasz Radzuikiewicz, Iwan Kirenia, płacili z niego po g 20. Teraz płacić maią ogułem do generalney summy.

Teraz wieś trzyma morgow oromych z sianożęciami 15 ¼ , płacili odtąd z nich z każdego morgu po g 1 ½ . Teraz płacić maią z każdego do generalney summy.

Iest ieszcze przy tychże morgach zaścianek oromy z sianożęcią, który trzymali dotąd bezprawnie Maziukowie. Ten teraz iako sobie należyty obeymuie Samuel Dulewicz, z którego płacić będzie czynsz należyty.

Teraz wioska Lichacze włok swoich 34 nie ma w używaniu, bo we wszystkich trzech polach puszczą zarosły cale.


do spisu treści

Related Images: