KLUCZ KWASOWSKI – piaski i ogrody

Opracował: Tomasz Orechwo

Nad Niemnem Ogrodow 27, Z tych:

 • Osiadłych pod Poddanemi ogrodow       8.1/2.1/3
 • Czynszowych ogrodow                         10.1/2.2/3
 • Pustych ogrodow                                              7

Osiadłość tey wsi:

 • Romanowa wdowa, Łukasz syn iei                        1
 • Paweł Skorik                                                             ½
 • Jakub Krawiei                                                            1
 • Pietruk Krawiei                                                         ½
 • Mathiasz Szwici                                                          1
 • Cimoch Nasczenia                                                    1/3
 • Wolik Nasczenia                                                        ½
 • Lawryn Soczenia                                                         1
 • Jakub Pozarenia                                                        ½
 • Cimoch Baran                                                             1
 • Andrzey Rosczyc temu po R 4 naznieczono        1/3
 • Sowosz Kramalenia                                                  ½
 • Aleksiey Zuczenia, Zacharko syn iey                      1

Ogrodnicy tameczni z każdego ogroda po groszy 18 Polskich y pieniędzy 6 płacili, do roboty żadnych powinności nie byli pociągani. Teraz na gołym czynszu postanowieni maią dawać corocznie do rak P. Podstarościego:

 • z ogrodow osiadłych  8.1/2.1/3. po R  5/44/5.
 • Z czynszowych 10.1/2.2/3. po R  5/55/25

A ogrodow 7 na pisaki y gorami zarosłe nieużyteczne wytraca się.

Ciż ogrodnicy z Rudawickiemi ogrodnikami z puł słupa Pasni Dworney postąpili przy czynszu płacić 25.Ciż ogrodnicy z Rudawickich morgow samym tylko Piaskom nadanych 2 postąpili płacić czynszu ogólnie 6. A zatym od inszych powinności y ciężarow wolni.

Summa z tych Ogrodnikow 131. Z tey summy wytrąca się R 1 na Andrzeia Rusczyca poki żyie.


Powrót do spisu treści

Related Images: