KLUCZ ŁUNIEWSKI – MIASTECZKO LVNNA (ŁUNNA)

Opracowała: Małgorzata Stempniewicz

MIASTECZKO LVNNA (ŁUNNA)

Do jurisdictiey y przysądze Dworu Kwasowskiego miasteczko to należało. A że tam przed tym Dwory folwark bywał za którego zniesieniem miasteczko to dla przechodzącego żołnierza y gościa często przejeżadżającego bez obrony i ochrony dworskiej zostające w ruinę poszło. Tedy tam Dwór zbudowano y Podstarosciego postanowić przytaczając do niego pewne wsi ordinujemy.

W Rynku:                                                             Place

Jakub Bilida                                                               ….
Kazimierz Butewicz                                                  ….
Zyskiel Żyd                                                                 ….
Stanisław Nieciecki                                                   1/2

Piotr Kuczuk                                                              1/4
Piotr Czartoryski                                                       1/2
Jan Romanowicz                                                       3/4
Aron Bieniasowicz Żyd                                            1 1/2
Leybus Josephowicz Żyd Arendarz                       1/2
Johnat Lenkowicz                                                     1/2
Jakub Suroieszka                                                       1/2
Leyzer Josephowicz Żyd                                           ….
Leyzer Zewkowicz Żyd                                              ….
Leyzer Kochmanowicz Żyd                                      1/2

Jan Płomiński                                                             1/2
Hryszko Gayda                                                           1/4
Jakub Odachowski                                                    1/4
Mikołay Pickiewicz                                                    1/2

Jest tedy Placów osiadłych w Rynku ….  iż z których płacić mają gr 25.

Na Karczmę Kościelną plac wolny w Rynku. Za Rynkiem jest Dworzysko gdzie przedtym Dwór Łuniański był Placów …. 2. Tych Korzenka Mieszczanin Łunienski był postestorem. Tamże Benedict Korzenka tychże placów Dworzyskowych trzyma …. . Przytym tenże Benedict Korzenka Dworzyska Gumniska nazwane trzymał plac ….. .

Te cztery place Korzenkowskie a przed tym Dworowi Łunieńskiemu należące oddają się do dispositey Dworney na dobudowanie Dworu Łunieńskiego.

Ulica Wołpińska                                                  Place

Stanisław Korzenka                                                  2 1/2

na których placach P. Aleksander Rayski Karczmę postawity trzyma te budynki kupnym sposobem Kościoła Łunieńskiego 1/2 ulasowszczyzna mieyskie do Kościoła Łunieńskiego Anni 1652 zapisane

Andrzey Woytowicz                                                 ….
Grodkowa wdowa                                                    1 1/4
Kazimiez Budrowicz                                                1 1/4
Mikołay Krupka                                                        1/2
Woyciech Moskalewicz                                            1/4
Piotr Romanowicz                                                     ….
Jan Bieczko                                                                1/2
Matyasz Szwiec                                                         1/2
Bołtruk Romanowicz                                                1 1/2
Tomkowa wdowa                                                      1/2
Jakub Jurczyk                                                            1/2
Jan Owizen                                                                 3/4
Maxim Mozol                                                            1/4
Mikołay Bednarz                                                       1/2
Jan Pawłowicz                                                           1 1/4
Piotr Jakubowicz                                                       1 1/4
Maciey Skora                                                            1/2

Jest tedy Placów osiadłych w ulicy Wołpińskiej …. 15 3/4 – pogr 10 – 5 7/9

czynszowych                            …. 30 1/4 – pogr 10 – 10 2/9

Tamże w tey ulicy Wołpińskiej Kościołowi Łunieńskiemu plac jeden wolny należy.

Ulica Mabowska

Piotr Biało                                                                1/2
Simon Slosarz                                                          1/2
Jakub Żyd                                                                 ….
Faysz Żyd                                                                 2
Leyba Żyd                                                                 1/2
Matysowa wdowa                                                    1
Siernion Krupka                                                      1/2
Izrael Żyd                                                                  1/2
Jakub Odachowski z Drogoszem                         1/2
Drugi Jakub Odachowski                                      3/4
Podszkola Żydowska                                               1/2
Jerzy Mikucy                                                             1/2

Jest tedy placów osiadłych 7 3/4 z każdego placu pogr 10 – 2 7/9, czynszowych 12 1/4 – pogr 10 – 4 2/9

Ulica Grodzieńska

Aron Rzeźnik Żyd                                                    1/2
Iwan Rusin                                                                1/2
Marcin Matuk                                                            ….
Paweł Miakisz                                                            ….
Jan Mozulik                                                               1/2
Wasil Buhalo                                                              ….
Aron Bieniaszewicz                                                  1/2
Maciey Bobrel                                                           1/2

Jest tedy placów osiadłych …. 5 1/2 po groszy 10 – …. 25, czynszowych placów …. 13 po groszy 10 – 4.10. Tamże kościołowi należących placów wolnych …. 2

Ulica Jezierska

Daniło Kuśnierz                                                        ….
Daniło Ślusarz                                                           ….
Piotr Woyciechowicz                                                2
Mikołay Jurzyk                                                          1/2
Tamze Jurczyk                                                           2 1/2
Małys Kuchta                                                             1/2
Hryszko Szemiel                                                        1/2
Michał Jurczyk                                                          1/2
Franciszek Turniewicz                                              ….
Andrzey Korzenka                                                     ….
Jan Bohdanow zięć                                                   1/2

Jest tedy placów osiadłych 11 płacą po groszy 10 – 3.20, czynszowych …. 17 1/2 po groszy 10 – 5.25

Mieszczanie Łunieńscy iż na gościńcu wielkim mieszkając różne krzywdy tak od żołnierzy jako y gości przechodzących ponosili dlatego tam Dwór w Łunnej wystawie rozkazaliśmy na który to Dwór mieszczanie tak z placu osiadłego jako u czynszowego pokłodzie w sążni cztery drzewa przywieźć mają z Puszcze Stryjowskiey.

Włoki Miejskie

Podług przywileiu confimatyi Królów … i pamięci Władysława y Michała mieszczanie z nadania mają włok …. 21

Z tych:

Kościelnych wolnych z Funduszu                 …. 3
Legowanych Testamentem Kościołowi       …. 2
Pod Mieszczanami włok                                 …. 16

Płacić powinni z każdey włoki po gr.            3.48

Ogrody Miejskie

Ogrodów przy Łunnej jest …. 88 płacą po groszy 20.58
Sianożetnych Morgów jest ….. 40 płacą po groszy 3.4

W tymże Miasteczku jest włok 3 1/2 które miasto opłaca. Zaczym ktokolwiek tych włok będzie zazywał powinien wszystkie podatki należyte do miasta z tych oddawać tak wiele jako y mieszczanie Łunieńscy dawać będą osobliwie od Rzeźników czterech Łoiu kamieni cztery rachując jeden kamień łoni po  4 czyni = 16

Item:

od Rzeźników  4 po gr 6 = 24
od piekarek …. 4 po gr 6 = 24
od solenników …. 4 po gr 6 = 24
Slosarz …., Kowal …., Krawiec ….., Szewców …., Parbarzow 2 po gr 6
z karczem piwnych …. ….. …. po gr 6

Arenda Mieyska

Do tey Arendy należeć ma Kapczyzna z Miasteczka Łunny od każdey Karczmy co rok kopa litewska, także ze wsiow Sczerbowicz, Strzelców ats Wielkosielanów i Żylicz Wielkich, Kapczyzna  od Warusziwa po złotemu y groszy piętnastu należeć ma także targowe od pomiary czwartki zboża szeląg jeden, stołowego po groszu od woza drew szelągów dwa, od solanki słodu grosz jeden y inne z dawna dopumienioney arendy przynależy wolno będzie wybieran. Gorzałka jedna Arendowna w całym Miasteczku y we wsiach mianowanych szynkowana bydz ma.  Ta Arenda dana jest Zazarowi Zewkowiczowi y Leybie Jozephowiczowi Żydom Łunieńskim za sumę złotych dwieście pięćdziesiąt polskich dwiema ratami, jedne na nowe lato drugą na S. Jan Chrzciciel początek iey i Anno 1680 od nowego lata y tak w następujących latach do dalszej ordinatey na skarb JKM do rąk P. Podstarościego wypłacać powinni będą. A pomienieni Arendaże w niedzielę i święta uroczyste według zwyczaju gorzałki kurzyć y piwa róbcie aby się nie ważyli warujęsiężni którzy do wyjścia Arendy pod żadne dapactatie podpadać nie mają. A gdy u Arendarzów piwa y gorzałki dla ugody przejeżdżającego żołnierza nabiorą na potrzebę całego miasta ma im bydz bez trudności zapłacono.

Summa z tej Arendy 250

Summa Prowentu z Miasteczka Łunny z Arendą do której Arendy należą Sczerbowicze Strzelce ats Wielkosielanie y Żylice Wielkie

430/8 Żydzi w tym Miasteczku mieszkający jednakich z dawna z mieszczany zachywają wolność y różne ciężary ponoszą. Zatym y my tak jakośmy ich zastali przyszłych ze wolnościach zachowujemy.


luna_01

luna_02

luna_03

luna_04

luna_05

luna_06

luna_07

luna_08


Powrót do strony głównej
Wieś Marcinowce

Related Images: