KLUCZ ŁUNIEWSKI – wieś MARCINOWCE

Opracowała: Małgorzata Stempniewicz

włoki  …. 12, z tych: osiadłych pod poddanemi   …. 9 1/2.1/8, czynszowych wtok …. 2 1/4.1/8

Osiadłość tey wsi

Iwan Kulinka Szczepan syn jego                           1/4.1/8
Supron Kulinka                                                         4 1/8
Hartisim Kulinka                                                       2
Benedict Siedziey                                                     1/2
Skoczkowa wdowa Wasil syn jej wyżej napisany
Ławryn Zahozy                                                         1/6
Misko Nowak                                                            1/3
Maxim Kuchta Jasko pasierb jego                        1/3
Sowoz Momozewicz                                                 1/3
Iwan Woyciucienia                                                   1/3
Ichnat Hlinik                                                             1/4
Roman Czereszko                                                     1/4
Siemion Koroza                                                         1/4
Szczepan Hołowacz                                                  1/6
Gabriel Kozłowski                                                    1/3
Szczepan Szakuniewicz                                           1/2
Maxim Sawisza                                                         1/4
Szczepan Kokoryka                                                  1/4
Łukasz Zieleniewicz                                                  1/2
Łukasz Michalczyk                                                   1/3
Dmitruk Anapryowicz                                             1/6
Maciey Bernacki                                                       1/3
Paweł Anapryowicz                                                  1/3
Jan Szyszko                                                               1/6
Piotr Szyleniak                                                          1/6
Jan Bernacki                                                              1/3
Szymon Kozłowski                                                   1/2
Gasper Sczepan                                                         1/2

Ta wioska od wszelkich robot dniowych strozy wyrubow zarabiania morgow dwornych, łąk koszenia za zniesieniem Folwarku Łunieńskiego uwolniona była na czynszu gołym postanowiona którego z wtoki każdey osiadłey y czynszowey poR 10 dawac im naznaczono. Zosobna owsa beczke dziakielną wstrych z wtoki, ges iedne, kur dwoie …. …. 20.

Teraz na gołym czynszu postanowieni od wszystkich innych powinności wolni za które postąpili corocznie na S. Marcin do rąk P Podstarościego płacić z wtok osiadłych 9.1/2.1/8 po R 18 

173 7/9

z czynszowych … 2.1/4.1/8 poR 18    42 22/9

I tem przy Grańcie Łunieńskim Im L. Rayskiego morgow … 24 pogr 15     12

Sianozetnych morgow …. 24  poR …. 24

z put słupa Paśnie Dworney corocznie na S. Macin przy czynszach płacić maią 25 a przy tym na dwór Łunieński po kłodzie drzewa przywieźć tenże dzielnicami parkanie, budynki oprawować y one nakrywać po iednemu strozu do dworu posyłać pod bytność zaś JRM w Grodnie na wszelaką usuługę zamkową osobliwa drew z każdey wtoki po dwa wozy słomy po wozie iednym do Zamku odwiezie y strozą koleią według potrzeby odprawować powinni bedą.

Z osobna na pronisią P. Podstarościego y innych dozorcow z każdey wtoki osiadłey y czynszowey żyta garcy dwanaście, jęczmienia 12 (?), owsa garcy dwanaście, z wtoki kure iedne a ze dwu wtok ges iedne, drew woz ieden z wtoki, z wtok czterech siana y słomy woz ieden raz do roku wydadzą. Spisnego po groszy trzy także z wtoki y na instigatora oekonomicznego także z wtoki osiadłey y czynszowey po groszy trzy wydawać maią. A ieśliby się casus iaki trafił na którego prawne poparcie znacznego by kosztu potrzeba tedy cały klucz na to się składać za wiadomością Dworu powinien będzie.

A względem wypłacenia czynszu wszyscy za iednego a ieden za wszystkich wypłacać obowiązali się. A zatem iusz od wszystkich innych powinności y ciężarów wolnymi zostawać maią.

Summa z tey wsi R 277 


 

Powrót do indeksu klucza łuniewskiego

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *