Sumariusz prowentów Ekonomiey Grodzienskiej

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

SVMARIVSZ PROWENTOW OEKONOMIEY GRODZIENSKIEY
tak z Juridiky Zamkowej Miasta Grodna iako tesz z każdego Klucza wyrachowany
y wypisany w Roku 1680

A Naprzod

tabela

Suma Summarum
Rocznego Dochodu z Oekonomiey Grodzienskiey oprócz klucza Łabenskiego
stan 68660/9/8 ¾

Z osobna Stawy które się w tey Oekonomey znayduią do dispositiey samego Krola Jm Pana Naszego Miłościwego zaostaią y nikomu się ich ruszać nie godzi.

To tedy wszystko zwerifikowawszy spisawszy …….?……… Poddanym rozdawszy y to co do dobrego rządu nalezało y porządniejszy Exemplarz Commisey Naszey ieden do Skarbu JKM a drugi do Oekonomiey Grodzienskey z pod pisma Rąk Naszych oddaliśmy. Działo się w Nowodworze die 12 Mensis Aprilis Anno Domini 1680.

pieczęcie i podpisy

podpisy

 


Powrót do spisu treści

 

Related Images: