1650 – Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego

reasumpcja: 2 V 1650
kadencja wileńska: do 3 IX 1650
kadencja nowogródzka: od 3 X do 31 XII 1650

MARSZAŁEK/MARSZAŁKOWIE

Krzysztof Zygmunt Pac (chorąży WKsL)
Jan Stanisław Gieysztor (starosta kowieński) w Wilnie
Wiktoryn Konstanty Mleczko (podsędek żmudzki) w Wilnie
Władysław Wołłowicz (pisarz polny WKsL) w Wilnie i w Nowogródku
Aleksander Chalecki (marszałek lidzki) w Nowogródku
Michał Konstanty Kolenda (dworzanin JKM) w Nowogródku

Related Images: