Metrykalia greko-katolickie (unickie)

CERKWIE GREKO-KATOLICKIE (unickie)

unici

W spisie parafian unickich, a także w cerkiewnych księgach metrykalnych można odnaleźć nie tylko informacje o rodzinach wyznania greko-katolickiego, ale także rzymskokatolickiego, ponieważ często występowały rodziny mieszane. W niektórych rodzinach kobiety były obrządku łacińskiego, a mężczyźni byli unitami lub na odwrót. Bardzo często wyznanie greko-katolickie mylone jest z prawosławnym – są to jednak odrębne wyznania i nie należy ich mylić. W tym miejscu można poczytać o historii i cierpieniach kościoła unickiego w Polsce. 

Parafie greko-katolickie (unickie) w Dekanacie Grodzieńskim

 Parafie greko-katolickie (unickie) w Dekanacie Wołkowyskim 

 • Cerkiew sławatycka
 • Cerkiew zelzińska
 • Cerkiew sedelnicka
 • Cerkiew podorska
 • Cerkiew choroszewicka
 • Cerkiew nowodworska
 • Cerkiew łyskowska
 • Cerkiew porozowska
 • Cerkiew hornostajewicka
 • Cerkiew łopienicka
 • Cerkiew izabelińska
 • Cerkiew święcicka
 • Cerkiew połonkowska
 • Cerkiew mścibowska
 • Cerkiew kuźmicka
 • Cerkiew starodworzecka
 • Cerkiew radziewicka (gudziewicka)
 • Cerkiew dzięciołowicka
 • Cerkiew wołpiańska
 • Cerkiew roska
 • Cerkiew kołątajewska
 • Cerkiew białawicka
 • Cerkiew samojłowicka
 • Cerkiew pieskowska
 • Cerkiew szczarzeńska
 • Cerkiew zelwiańska
 • Cerkiew iwaszkiewicka

Related Images: