Cerkiew greko-unicka w Sławatyczach

Opracował: Ata & Piotr Paweł CYPLA

Wykaz właścicieli wsi przynależnych do cerkwi sławatyckiej wykonany został na podstawie spisu parafian kościoła greko-katolickiego (unickiego) z lat 1825-1828.

 • wieś Pawłowicze – Józefa Dziekońskiego
 • dwór Mazyrkowszczyzna – Józefa Dziekońskiego
 • wieś Jarutycze – Józefa Dziekońskiego
 • wieś Chomicze – Ludwiki Korczycowej
 • wieś Owieczyce –  Ludwiki Korczycowej
 • dwór Ułasowszczyzna – Ludwiki Korczycowej
 • wieś Pieniucha (Pieniuha) – Rafała Grabowskiego
 • dwór Pieniucha (Pieniuha) – Rafała Grabowskiego
 • wieś Zienkowce – Rafała Grabowskiego
 • wieś  Zaprudzie – Rafała Grabowskiego
 • wieś Sławatycze – Rafała Grabowskiego
 • wieś Piczuki – własność kościoła międzyrzeckiego
 • wieś Kreczki – kościoła międzyrzeckiego
 • wieś Klepacze – różnych dziedziców

We wsi Pieniucha (Pieniuha) urodziła się w 1863 roku Maria Rodziewiczówna – polska pisarka przez całe życie związana z Kresami. W późniejszym okresie swojego życia mieszkała i zarządzała majątkiem Hruszowa na Polesiu. Jej najlepsza powieść to „Dewajtis” – nagrodzona w 1888 roku w konkursie Kuriera Warszawskiego.

W Międzyrzeczu znajdowała się parafia rzymsko-katolicka Zwiastowania NMP erygowana w 1622 roku (Dekanat Wołkowyski).

slawatycze


Powrót do spisu cerkwi

 

Related Images: