Cerkiew greko-unicka w Zelezinie

Opracował: Ata & Piotr Paweł CYPLA

Wykaz właścicieli wsi przynależnych do cerkwi zelezińskiej wykonany został na podstawie spisu parafian kościoła greko-katolickiego (unickiego) z lat 1825-1828:

 • plebania grecko-unicka Zelzin,
 • wieś Zelzin – Jana Bychowca,
 • wieś Buszniaki – Jana Bychowca,
 • Zeldzin – wieś podcmentarna Ignacego Siehienia,
 • wieś Zinowicze –   Ignacego Siehienia,
 • wieś Jaroszewicze –  Ignacego Siehienia,
 • wieś Mozole – Ignacego Siehienia,
 • wieś Zieleniewicze – Ignacego Siehienia,
 • wieś Opicianowicze –Piotra Biśpińka (Bispinga),
 • wieś Kuziewicze – Piotra Biśpińka (Bispinga),
 • wieś Hołowczyce –  Piotra Biśpinka (Bispinga),
 • wieś Szcypiaki –  Wincentego i  Juliana Kiełczewskich,
 • wieś Bożary – Aleksandra  Bychowca,
 • wieś Rupa – Aleksandra Bychowca.

We wsi Hołowczyce przez swoje dzieciństwo mieszkała Natalia Bisping urodzona w 1801 roku, córka Piotra Bispinga (wymienianego w spisie jako właściciela wsi: Hołowczyce, Kuziewicze i Opicianowicze) marszałka szlachty powiatu wołkowyskiego i Józefy z domu Kickiej. Natalia w 1831 roku w Warszawie wyszła za gen. Ludwika Kickiego – swojego wuja. W polskiej historii zapisała się jako kobieta wszechstronna – była malarką, kolekcjonerką pamiątek narodowych (do których zaliczała numizmaty), autorką prac archeologicznych i słynnego, dosyć pikantnego pamiętnika z życia wyższych sfer.


Powrót do spisu

 

Related Images: