I ZJAZD RODU TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO

Działo się Roku Pańskiego 2016 miesiąca stycznia 23 dnia we wsi Golądkowo
w parafii Winnica na Mazowszu.

Tamże dzięki uprzejmości i na zaproszenie Pana Zbigniewa Tołłoczko odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli tego zacnego rodu.
Początki skromne… ledwie parę osób z kilku gałęzi tego zacnego rodu, żyjących współcześnie w Polsce – między innymi: Pan Bolesław TOŁŁOCZKO z córką Aleksandrą, Halina MAJKOWSKA zd. TOŁOCZKO, Andrzej i Ewa RYBUS-TOŁŁOCZKO, Zbigniew TOŁŁOCZKO – gospodarz i inicjator tego spotkania oraz Piotr Paweł CYPLA – miłośnik genealogii, którego przodkowie byli skoligaceni z tym rodem. Wszyscy uczestnicy spotkania odnieśli wrażenie, że będzie to początek owocnej współpracy,
zmierzającej do odtworzenia historii tego zacnego kresowego rodu…

od lewej: Aleksandra Nowogórska z domu Tołłoczko (córka Bolesława), Zbigniew Tołłoczko, Halina Majkowska z domu Tołoczko, Piotr Paweł Cypla, Bolesław Tołłoczko, Ewa i Andrzej Rybus-Tołłoczko (małżonkowie)

Po wieczornej debacie okraszonej staropolskimi przysmakami podjęto zobowiązanie,
że w kolejnym roku, jak i w latach następnych – aż do końca świata, odbywać się będą 
Zjazdy Rodu Tołoczko/Tołłoczko. 
Spotkanie, które się odbyło określono mianem I Zjazdu. 

Tak wyglądały początki działalności tej grupy rodowej.
Już wtedy zarysowała się myśl utworzenia organizacji pożytku publicznego zrzeszającego wiele różnych rodów kresowych. 


Powrót do strony głównej grupy rodowej

Related Images: