II ZJAZD RODU TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO

Działo się Roku Pańskiego 2017 miesiąca lutego dnia 4 na Zamku w Pułtusku.

I tym razem organizatorem i zarazem gospodarzem kolejnego –  drugiego już Zjazdu, był Zbigniew Tołłoczko. 

Na II Zjeździe, oprócz osób obecnych na poprzednim, pojawili się także kolejni miłośnicy tego rodu:

 • Agnieszka Tołłoczko (druga córka nestora tej grupy – Pana Bolesława)
 • Artur Tołłoczko z małżonką (bardziej znany pod literackim pseudonimem Artur Wels – autor między innymi powieści z gatunku fantasy „Sen Henny”, „Świat Henny”, „Granica”)
 • rodzinę Rybus-Tołłoczko oprócz Andrzeja reprezentowała również jego mama Justyna
 • Piotr Tołoczko badający historię swojego rodu od wielu lat – jego przodkowie pochodzili z okolicy Zapole w dawnym powiecie grodzieńskim
 • Zbigniew Tołoczko syn słynnego białostockiego chirurga Antoniego – ta linia również pochodziła z okolicy Zapole
 • Natalia Tołoczko – obecnie studentka jednej z polskich uczelni, pochodząca z Grodna (Białoruś)
 • Rafał Jurowski – badacz rodów grodzieńskich, entuzjasta historii kresowych

Na zjeździe obecne były również lokalne media, w rezultacie czego w lokalnej prasie ukazały się liczne komentarze z tego wydarzenia. Z uczestnikami Zjazdu wywiad przeprowadzała dziennikarka Pułtuskiej Gazety Powiatowej.

Na stronie internetowej Domu Polonii w Pułtusku po zjeździe zamieszczono relację z tego wydarzenia:

W dniu 4 lutego 2017 roku, w Domu Polonii, odbył się zjazd rodu Tołłoczków piszących się przez dwa oraz przez jedno „ł”. Grupa rodowa zainicjowana rok temu przez Zbigniewa Tołłoczko liczy obecnie 109 osób. Można o niej dowiedzieć się więcej na Facebooku pod hasłem „TOŁŁOCZKO-historia rodu”. Obecni na zjeździe wysłuchali koncertu fortepianowego oraz prelekcji na temat niezwykle ciekawej historii rodu, wygłoszonej przez genealoga Piotra Cyplę, a także przez Halinę Majkowską
z d. Tołoczko. Ród Tołłoczko/Tołoczko wywodzi się z dawnej litewskiej linii książęcej Gedymina, pieczętował się należącym do najstarszych polskich znaków szlacheckich, herbem Pobóg. Dokumenty historyczne wskazują, że przedstawiciel rodu uczestniczył
w bitwie pod Wiedniem, rok 1683. Ród Tołłoczko/Tołoczko był znaczącyn i cenionym rodem. Tołłoczkowie/Tołoczkowie piastowali wysokie urzędy w administracji państwowej. Ciężkie losy dotknęły ród Tołłoczko/Tołoczko w czasie zrywów niepodległościowych, wielu zginęło, wielu zesłano na Daleki Wschód. Zmiana granic Polski po II wojnie światowej zmusiła Tołłoczków/Tołoczków do opuszczenia siedzib
i przeniesienia się na tzw. Ziemie Odzyskane – Dolny śląsk, ziemie zachodnie i północne, Warmię oraz Mazury. Obecnie w prastarej kolebce rodu wsi Tołoczki /Białoruś/, zwanej dawniej okolicą szlachecką, mieszkają jedynie dwie osoby noszące rodowe nazwisko. Obok wsi Tołoczki położona jest wieś Eysymonty oraz wieś Jurewicze. Osoby pochodzące z tych szlacheckich rodów wiązały się rodzinnie przez wiele wieków z rodem Tołłoczków/Tołoczków, a obecnie nawiązali wzajemny kontakt i współpracują
w odtwarzaniu rodowych korzeni. W Polsce mieszka 1100 osób o nazwisku rodowym Tołłoczko oraz Tołoczko. Prężnie działająca grupa rodowa nawiązuje też kontakty
z osobami o tym nazwisku mieszkającymi na stałe za granicą, głównie w USA, UK, Niemczech, Białorusi, Czechach. Członków grupy rodowej mieszkających na Białorusi reprezentowała na zjeździe Natalia Tołoczko z Grodna. Organizator zjazdu Zbigniew Tołłoczko powiedział, że Dom Polonii w Pułtusku powinien być miejscem spotkań kresowych rodów szlacheckich i już zapowiedział kolejny zjazd…

Tego dnia, mieszkająca w odległej Ameryce członkini grupy rodowej „TOŁŁOCZKO – historia rodu…” Anna Nowobilski-Vasilios napisała: 

W dzień zjazdu rodu Tołłoczko – życzę zza Atlantyku udanego i nadzwyczajnego spotkania! 
Dzielę się z Wami publikacją książeczki którą napisałam prawnukom czerech dziewczynek na okładce. Napisana jest w języku angielskim ponieważ nasze 5-te pokolenie po Marii zd Tołoczko Czerniewskiej mieszkające w US i UK nie włada językiem ojczystym, lecz będzie znało swoją bogatą historię – dzięki Joli i Piotrowi! 
Pozdrawiam serdecznie, 
Ania NV
Chicago

Był to doskonały prezent od naszej rodaczki za oceanu ponieważ pokazał,  że można zrobić naprawdę wiele dla odtworzenia i upamiętnienia rodu z którego się pochodzi. 

Na Zjeździe przedstawione zostały także efekty prawie rocznej pracy badawczej na historią rodu. Omówiono i udostępniono opracowania takie, jak:

 • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – ETYMOLOGIA NAZWISKA – do pobrania
 • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – HERBY – do pobrania
 • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – KNIAZIOWIE I BOJARZY – do pobrania
 • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – JAKO URZĘDNICY WIELKIEGO KSIĘSTWA  LITEWSKIEGO W XV-XVIII WIEKU – do pobrania
 • TOŁOCZKO/TOŁŁOCZKO – W ŹRÓDŁACH HISTORYCZNYCH (CZĘŚĆ I) – do pobrania

Przedstawiono także trzy opracowania o charakterze beletrystycznym opisujące określone wydarzenia lub historie z życia niektórych przedstawicieli tego rodu:

 • Albumy z życia minionego – historia jednej linii rodowej – do pobrania
 • Tołoczko herbu Pobóg w bitwie pod Wiedniem 1683 roku – do pobrania
 • ks. Władysław Tołoczko – patriota, czy zdrajca polskości? – do pobrania

Na II Zjeździe swoją prelekcję wygłosił Piotr Paweł Cypla – genealog amator, badający od wielu lat historię rodów grodzieńskich – do pobrania

Doniosłość tego Zjazdu podkreśla fakt, że właśnie w trakcie jego trwania
podjęto inicjatywę utworzenia
Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich… 

Powrót do strony głównej grupy rodowej

Related Images: