Putryszki – Kościół św. Kazimierza

Opracowanie pochodzi z : Gazeta Diecezji Grodzieńskiej „Słowo Życia” – Антон Шыдлоўскі

PUTRYSZKI_kościółWierni ze wsi Putryszki należeli do parafii Pobernardyńskiej w Grodnie. Od jesieni 1997 r. dojeżdżał tu proboszcz z Hoży ks. Antoni Somiło, który rozpoczął budowę kościoła. Dotychczas wierni gromadzili się na wspólnej Mszy św. w miejscowym klubie. Samodzielna parafia pw. św. Kazimierza została założona 21 sierpnia 2000 r. i od 2001 r. rozpoczęto budowę nowego drewnianego kościoła z cechami neogotyku. W 2002 r. udało się założyć fundamenty i część drewnianych wieńców świątyni. W wyniku tragicznych wydarzeń odszedł do Pana ks. Antoni Somiło i pieczę o kościół objął ks. Wiktor Wieliwis, który dotychczas jest jego proboszczem. Wiosną 2003 r. zostały wzniesione ściany i wieża świątyni. Od tej pory parafianie gromadzili się na wspólnej modlitwie we własnym kościele. Jesienią 2004 r. rozpoczęto budowę Domu parafialnego.

Świątynię pobudowano na wzgórzu we wschodniej części wsi, przy wyjeździe do Aulsu. Ołtarz skierowany jest na południowy wschód. Jest to prostokątna w planie świątynia z taką samą częścią ołtarzową z podciętymi kątami, flankowana dwoma zakrystiami i transeptem. Główne wejście poznaczone jest dwupoziomową (ośmiościan w dwupoziomowym czworościanie) walmową wieżą-dzwonnicą. Kościół przykryty dwuspadowym blaszanym dachem z walmami nad ołtarzem. Skrzyżowanie nawy głównej z transeptem uwieńczone jest niedużą sygnaturką. Dwie pary kolumn dzielą wnętrze świątyni na trzy nawy. Świątynia przykryta jest podszywanym drewnianym sufitem: nawa centralna – półcylindryczną, nawy boczne i skrzydła transeptu – płaską. Na ścianie ołtarzowej umieszczony jest tytułowy obraz św. Kazimierza.

      Nad wejściem znajduje się balkon chórów organowych. Okienne otwory kościoła ozdabiają ołtarze: w prezbiterium – św. Piotr (po stronie lewej), Duch Święty (w centrum), św. Paweł (po stronie prawej) – ufundowany przez rodzinę Ejsmontów; w szczytach transeptu – Chrzest Pana i Cud w Kanie Galilejskiej; na ścianie lewej – św. św. Ewangeliści Łukasz i Mateusz, na prawej – św. św. Jan i Marek; nad narteksem – św. Kazimierz (po stronie lewej), Matka Boża Różańcowa (w centrum) i św. Maksymilian Kolbe (po stronie prawej). W 2006 r. terytorium kościelne zostało obniesione ogrodzeniem na ceglanych słupach.


Powrót do indeksu kościołów

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *