Gmina Brzostowica Mała

Autor: Piotr Paweł CYPLA

w-trakcie-budowy-hi
Źródło: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Tom V. Województwo Białostockie. Warszawa 1924

BRZOSTOWICA MAŁA_gmina

BUDYNKI
budynków z przeznaczeniem mieszkalnym 582  
budynków innych zamieszkałych 36  
LUDNOŚĆ
ogółem ludności 4 021  
mężczyzn 1 943 48,32%
kobiet 2 078 51,68%
WYZNANIE
mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego 1 069 26,59%
mieszkańcy wyznania prawosławnego 2 855 71,00%
mieszkańcy wyznania ewangelickiego 0 0,00%
mieszkańcy innego wyznania chrześcijańskiego 2 0,10%
mieszkańcy wyznania mojżeszowego 95 2,36%
mieszkańcy wyznania niewiadomego 0 0,00%
NARODOWOŚĆ
mieszkańcy narodowości polskiej  2 406 59,84%
mieszkańcy narodowości białoruskiej  1 582 39,34%
mieszkańcy narodowości niemieckiej 0 0,00%
mieszkańcy narodowości żydowskiej 19 0,47%
mieszkańcy innej narodowości 14 0,35%

Powrót do spisu

Related Images: