JP Jan Downarowicz

Jednym z właścicieli ziemskich wymienianych w lustracji był
Jaśnie Wielmożny Pan Jan Downarowicz, któremu przypisano jedynie Dwór Krzywek Kulikowszczyzna z 3 dymami (1 dym dworny i 2 dymy gruntowe wiejskie), zajmowane łącznie przez 22 mieszkańców, w tym: siedmioro we dworze, sześcioro czeladzi i dziewięciu poddanych. Dobra te posiadał już w 1775 roku – wówczas obliczone były na 4 dymy.
W tym samym czasie dwór Krasnyhrud z wsiami Szulcyki i Słowiki przypisane do taryfy parafii brzostowickiej – łącznie 12 dymów, posiadał Mateusz Downarowicz. [1]
Jan i Mateusz byli braćmi – synami Antoniego, który w 1765 roku stanął na popisie szlachty grodzieńskiej z parafii brzostowickiej. Mateusz i Jan w 1772 roku stawali w sporze cywilnym o dobra Zancewicze po Antonim Downarowiczu przeciwko JPP. Franciszkowi
y Zofii z Hryniewiczów Gzowskim Skarbnikom Wołkowyskim małżonkom
tudzież JPP. Maryannie z Preysów matce, Józefowi, Andrzejowi y Wincentemu synom, Kalenkiewiczom Strażnikowey i Strażnikowiczom Powiatu Grodzieńskiego
ewiktorami.
[2]
Ród Downarowiczów pieczętował się herbem Przyjaciel. Być może w lustracji wymieniony został Jan Zygmunt Downarowicz herbu Przyjaciel – chorąży JKM i cześnik wiłkomierski, żonaty z Józefą Narzymską herbu Dołęga, z którą miał córkę Konstancję. W tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze innych Downarowiczach występujących w zbliżonym czasie Antoni Downarowicz – chorążyc rzeczycki i prawdopodobnie jego brat Michał byli wymieniani, jako sygnatariusze Laudum Sejmiku Grodzieńskiego z 1792 roku.[3]
Antoni był  na pewno synem Tadeusza – chorążego rzeczyckiego, posła powiatu rzeczyckiego na Sejm Czteroletni w 1788 roku.

[1] Taryfa kurzących się dymów powiatu grodzieńskiego  z 1775 roku, k.20
[2] Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów, Uniwersytet Jagielloński,
[w:] https://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/
[3] Lauda, instrukcye, głosy delegowanych z Polski i Litwy…  Biblioteka Książąt Czartoryskich  sygn. 886 IV Rkps, Strony 623-663

Powrót do opisu

Related Images: