Babin (leśniczówka)

LOKALIZACJA
Współrzędne geograficzne: 53°48’29.9″N 24°17’13.6″E 
Możliwe warianty nazwy: Babino, Babina (biał. Бабіна),  w Pierwszym Powszechnym Spisie ludności z 1921 – Babin
Odległość od Grodna: około 50 km (mapa)
Współcześnie:
Białoruś,  obwód grodzieński, rejon grodzieński, sielsowiet Porzecze
Parafia rzymskokatolicka – pw. Świętego Jerzego w Nowej Rudzie  (Dekanat Grodno-Wschód), zamknięta w latach 1970-1989

PRZYNALEŻNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I WYZNANIOWA

W czasach I Rzeczypospolitej:
Województwo trockie, powiat grodzieński
Parafia rzymskokatolicka – brak danych

W czasach Imperium Rosyjskiego:
Gubernia grodzieńska, ujezd grodzieński
parafia rzymskokatolicka – Chrystusa Króla w Jeziorach (Dekanat Grodzieński)

W czasach II Rzeczypospolitej:
1921 – 1939 województwo białostockie, powiat grodzieński, gmina wiejska Berszty
Odległość od Berszt: około 14 km (mapa)
Parafia rzymskokatolicka – od 1914 przynależne do parafii  pw. Świętego Jerzego w Nowej Rudzie  (Dekanat Grodno, archidiecezja Wileńska, Metropolia Wileńska).

W Pierwszym Powszechnym Spisie ludności z 1921 w leśniczówce Babin wykazano:

BUDYNKI
ogółem budynków 1  
budynków z przeznaczeniem mieszkalnym 1  
budynków innych zamieszkałych 0  
LUDNOŚĆ
ogółem ludności 4  
mężczyzn 2 50,00%
kobiet 2 50,00%
WYZNANIE
mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego 4 100,00%
mieszkańcy wyznania prawosławnego 0 0,00%
mieszkańcy wyznania ewangelickiego 0 0,00%
mieszkańcy innego wyznania chrześcijańskiego 0 0,00%
mieszkańcy wyznania mojżeszowego 0 0,00%
mieszkańcy wyznania niewiadomego 0 0,00%
NARODOWOŚĆ
mieszkańcy narodowości polskiej  4 100,00%
mieszkańcy narodowości białoruskiej  0 0,00%
mieszkańcy narodowości niemieckiej 0 0,00%
mieszkańcy narodowości żydowskiej 0 0,00%
mieszkańcy innej narodowości 0 0,00%

Była to jedna z dziewięciu leśniczówek w gminie Berszty podległa pod Nadleśnictwo Pogorenda. 

Inne informacje
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich


Powrót do indeksu miejscowości

Related Images: