Berszty (wieś)

LOKALIZACJA
Współrzędne geograficzne: 53° 51’30.67″N, 24° 23’41.58″E GoogleMaps
Możliwe warianty nazwy: Бершты, Бершты, Bierszty, Bieršty, Bershty, Berszty
Odległość od Grodna: około 52 km (mapa)
Współcześnie:
obwód grodzieński, rejon szczuczyński, sielsowiet Nowy Dwór
Parafia rzymskokatolicka – pw. Świętego Jerzego w Nowej Rudzie  (Dekanat Grodno-Wschód), zamknięta w latach 1970-1989

PRZYNALEŻNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I WYZNANIOWA

W czasach I Rzeczypospolitej:
Województwo trockie, powiat grodzieński
Parafia rzymskokatolicka – brak danych

W czasach Imperium Rosyjskiego:
Gubernia grodzieńska, ujezd grodzieński, wołost bersztowska
parafia rzymskokatolicka – Chrystusa Króla w Jeziorach (Dekanat Grodzieński)

W czasach II Rzeczypospolitej:
1921 – 1939 województwo białostockie, powiat grodzieński, gmina wiejska Berszty
Parafia rzymskokatolicka – od 1914 przynależne do parafii  pw. Świętego Jerzego w Nowej Rudzie  (Dekanat Grodno, archidiecezja Wileńska, Metropolia Wileńska).

W Pierwszym Powszechnym Spisie ludności z 1921 roku ujęto razem wsie: Berszty, 
Berestowicę oraz zaścianek Iwacze. Wykazano w nich:

BUDYNKI
ogólnie budynków 207  
budynków z przeznaczeniem mieszkalnym 207  
budynków innych zamieszkałych 0  
LUDNOŚĆ
ogółem ludności 1 120  
mężczyzn 565 50,45%
kobiet 555 49,55%
WYZNANIE
mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego 46 4,11%
mieszkańcy wyznania prawosławnego 1 044 93,21%
mieszkańcy wyznania ewangelickiego 0 0,00%
mieszkańcy innego wyznania chrześcijańskiego 0 0,00%
mieszkańcy wyznania mojżeszowego 30 2,68%
mieszkańcy wyznania niewiadomego 0 0,00%
NARODOWOŚĆ
mieszkańcy narodowości polskiej  55 4,91%
mieszkańcy narodowości białoruskiej  1 051 93,84%
mieszkańcy narodowości niemieckiej 0 0,00%
mieszkańcy narodowości żydowskiej 6 0,54%
mieszkańcy innej narodowości 8 0,71%

Informacje historyczne
W XVI wieku Berszty wymieniane jako dwór królewski (powiat grodzieński w XVI wieku), był to tzw. dworzec myśliwski, w którym zatrzymywali się monarchowie w czasie polowań w puszczy bersztańskiej.  Pierwsza pisemna wzmianka w 1460 roku. 

Berszty i Stryjówka

Prawa, konstytucye y przywileie: Krolestwá Polskiego, y Wielkiego …, Tom 8

W XIX wieku (do 1838 roku) folwark Berszty był własnością rodziny Mackiewiczów herbu Bożawola. Ostatnim właścicielem był Jan Mackiewicz (sędzia lidzki). Jego synem był Bolesław, wnukiem Antoni, a prawnukiem Stanisław Cat-Mackiewicz.

Inne informacje
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i  innych krajów słowiańskich
radzima.org


Powrót do indeksu miejscowości

Related Images: