Indeks parafii rzymsko-katolickich

kościół

DEKANAT GRODZIEŃSKI
DEKANAT WOŁKOWYSKI
DEKANAT SOKÓLSKI

Indeks parafii opracowany został na podstawie:

 1. Filip Sulmierski, Słownik geograficzny Królestw Polskiego i krajów i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880-1914
 2. Synodus Dioecesana Vilnensis ab […] Michaele Joanne Zienkowicz
 3. Wiesława Wernerowa, Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784.Dekanat Grodzieński, Warszawa 1994
 4. Mapy – baza miejscowości kresowych(okres międzywojenny)
 5. Zabytki i atrakcje Białorusi, Litwy i Podlasia org
 6. Opisy Dekanatu Grodno z 1934 roku – net
 7. Diecezja Grodzieńska współcześnie
 8. Wschodnia Gazeta Codzienna pl
 9. Gazeta Diecezji Grodzieńskiej „Słowo Życia
 10. Polska Grodzieńszczyzna – Pamięć dla Pokoleń
 11. Архитектурные и иные достопримечательности Беларуси Глобус Беларуси
 12. Henryk Lulewicz, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r., Warszawa 2000
 13. Andrzej Rachuba, Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r., Warszawa 1989

Related Images: