ALEKSANDROWICZ Marcin

ALEKSANDROWICZ v ALEXANDROWICZ Marcin h. własnego alias Kosy.
Był prawdopodobnie synem Jana Władysława – marszałka grodzieńskiego i Krystyny
z Kurczów, choć według Seweryna Uruskiego był synem Piotra i Marianny Wolan h. Lis. Zdaniem cytowanego heraldyka jego bratem był Stanisław – rotmistrz petyhorski poległy pod Miednikami około 1659 roku.  Wiele przesłanek wskazuje jednak na pochodzenie Marcina od Jana, a nie Piotra. Wówczas jego bratem byłby zapewne jeszcze  Konstanty Kazimierz , a siostrami: Eufemia, Apolonia i Marianna. O sprawowanych przez Marcina urzędach, udziałach w sejmach i sejmikach oraz zasiadaniu w Trybunale Głównym źródła historyczne milczą. 

ŻYCIE RODZINNE

Wiadomo jedynie, że ożenił się z Ewą Kuncewicz herbu Łabędź, a z niej miał syna Stanisława – stolnika mścisławskiego, z którego syn Marcin.  

 

Źródła:
URUSKI, tom I, s. 24

Powrót do opisu rodu

Related Images: