ALEKSANDROWICZ Piotr

ALEKSANDROWICZ vel ALEXANDROWICZ Piotr herbu własnego v. Kosy (odmiana). Niesiecki opisując go stwierdza: „całe życie w żołnierce przepędził, podczas expedycyi Wołoskiej, w 100 ludzi komendy swojej 1000 Wołochów wdzierających się
w granice Polski odparł i rozproszył.” 
Uruski opisuje go, jako syna lub wnuka Wojciecha, który „podpisał elekcję 1632 roku, a z żony Maryanny Wolan zostawił kilku synów, którzy prawie wszyscy zostawili potomstwo.” Wśród  synów Piotra wymienia: Stanisława rotmistrza petyhorskiego i Marcina – zapewne błędnie, ponieważ byli to jego wnukowie, synowie Jana Władysława, zrodzonego z Marianny Wolan herbu Lis, córki Jarosza (sędziego oszmiańskiego) i Anny z Chrapowickich herbu Gozdawa (podkomorzanki trockiej). 

Piotr Alexandrowicz, tak jak to już wspomniano w 1632 roku był elektorem króla Władysława IV Wazy. W 1633 roku  był deputatem powiatu lidzkiego na Trybunał Główny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po tym okresie w materiałach źródłowych nie odnajdujemy już o nim żadnych zapisków.  

 

Źródła:
NIESIECKI, tom II, s. 24
URUSKI, tom I. s.24
TRYBUNAŁ_I, s.209

Powrót do spisu rodu

Related Images: