ALEKSANDROWICZ Wojciech (Albert)

ALEKSANDROWICZ v. ALEXANDROWICZ Wojciech (Albert) herbu własnego
v. Kosy (odmiana). To zapewne od niego swój początek brały linie lidzka i grodzieńska tego rodu, jak również linia hrabiowska powstała w 1800 roku. Urodził się za czasów panowania Zygmunta II Augusta, który to  za zasługi rycerskie nadał Wojciechowi  6 włók gruntu w królewszczyźnie Treygi (Traygi) w powiecie lidzkim wraz z przynależnymi służbami (poddanymi). W przeliczeniu na bardziej nam współczesną miarę było to około 107 hektarów gruntu. Nadanie to musiało nastąpić między 1530, a 1572 rokiem. Majętność ta pozostawała w tym rodzie przez kolejne stulecia o czym świadczy przywilej króla Stanisława Augusta wydany 1764 roku, w którym wspomina się o kolejnych pokoleniach  wywodzących się od Wojciecha, w tym Jana i żyjącego dwa wieki później Dominika, który dobra te dziedziczył w 1764 roku. 
Synem Wojciecha był Piotr – porucznik petyhorski w latach 1617-1635, elektor Władysława IV Wazy w 1632 roku lub wspomniany Jan – marszałek grodzieński w latach 1627-1644. 

Źródła:

 


Powrót do spisu rodu

Related Images: