BISPING Bolesław syn Jana

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

biszpink_herb-wedlug-bonieckiego_iiBolesław (Biszping, Biszpink, Bisping) urodził się około 1640 roku. Według Marka Jerzego Minakowskiego był synem Jana, a jego dziadkiem ojczystym był również Jan – rotmistrz króla Stefana Batorego, pierwszy Bisping osiadły na Litwie w 1583 roku. Rodzonym bratem Bolesława był Zygmunt. (MJM) Przyjęty opis wynika zapewne z Herbarza Adama Bonieckiego: Jan, pierwszy z Bispingów, osiadły na Litwie, miał dwóch synów: Jana i Tomasza, którzy otrzymali 1635 r. od Władysława IV-go różne włości w powiecie starodubowskim. Tomasza synów trzech: Jan, Samuel i Michał. Jan miał dwóch synów: Bolesława, żonatego z Bułharynówną, po którym syn Franciszek i Zygmunta.” (AB)

Właściwie na powyższych faktach zamyka się wiedza o Bolesławie – jego żoną była nieznana z imienia Bułharynówna (Bułharyn) , z którą miał syna Franciszka, o którym również nic nie wiadomo. Bardzo możliwe, że tenże Bolesław, zapisany jako Bolesław Stanisław wojski rzeczycki, był deputatem Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1700 roku. (DTG)

Źródła:
MJM – Marek Jerzy Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1839, tom II, s. 161-162
DTG – Andrzej Rachuba, Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego 1697-1794. Spis, Warszawa 2004, s. 70

Powrót do indeksu rodu

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *