BISPING Tomasz

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

biszpink_herb-wedlug-bonieckiego_iiTomasz (Biszping, Biszpink, Bisping), według Marka Jerzego Minakowskiego urodził się około 1700 roku. Jest to raczej data bardzo przybliżona – urodził się prawdopodobnie między 1670, a 1675 rokiem. Był synem Samuela (Samuela Gabriela) i Katarzyny Dobrosłowskiej (zmarłej w 1690 roku). Dziadkiem ojczystym Tomasza był Tomasza, a pradziadkiem Jan  – rotmistrz króla Stefana Batorego, pierwszy Bisping osiadły na Litwie w 1583 roku. Jego rodzonymi braćmi byli Teofil i Władysław. (MJM) Przyjęty opis wynika zapewne z Herbarza Adama Bonieckiego, gdzie zapisano: Samuel vel Samuel Gabryel, sędzia ziemski starodubowski 1697 r., miał trzech synów: Teofila, Tomasza i Władysława…” (AB)

 W 1697 roku Tomasz był elektorem  Augusta II – w Volumina Legum zapisany został, jako „Bispink Tomasz, strażnik horod. z województwa smoleńskiego” (OZ) 

Źródła:
MJM – Marek Jerzy Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
AB 
–  Adam Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1899, tom I s.272
SU – Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, tom I, s. 221-222
OZ – Oswald Zaprzaniec, Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1764, Najjaśniejszych Królów Polski i Wielkich Książąt Litewskich, Lwów 1845, s.17

Powrót do indeksu rodu

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *