Eysymontowie w Księdze Spraw Ziemskich Grodzieńskich w latach 1594-1595

Na stronach Archiwum Historycznego w Mińsku (NIAB) opublikowano opis spraw zawartych w Księdze Sądu Ziemskiego Grodzieńskiego za lata 1594-1595. Zdecydowałem się zrobić wypis tych, które dotyczą rodu Eysymontów. Przedstawiam zatem efekt tej pracy.

NIAB, ФОНД No 1755, ВОПІС No 1, СПРАВА No13

Z księgi 1594-1595

Hrybowska, Raina Szczęsnowiczówna z Eisimontów, żona Mikołaja Szymanowicza Hrybowskiego, z majątku Jaryłowiec, nr 96, k. 244-246v, 28.01.1594, nr 100, k. 250-251v, 29.01.1594, nr 101, k. 251v-252, 29.01.1594, nr 102, k. 252v-253, 29.01.1594.

Adam, k. 796.

Adam Szczęsnowicz, (brat Jurija i Mikołaja), nr 111, k. 271v-274v, 11.08.1593, 1.02.1594. Zakup majątku w Eysymontach, Iwanowcach i Burniewie od Pawła Kondratowicza E. Opis miedz. Nr 118, k. 285-285v, 3.02.1594. Wyrok sądowy po skardze jego i Jerzego Szczęsnowicza E. na Pawła Adamowicza E. o przejęcie ich dóbr spadkowych i władanie nimi w Eisimontach i Iwanowcach. Nr 119, k. 285v-288, 16.12.1593, 3.02.1594. List Jana Aleksiejewicza E. o zamianę gruntów w Eisimontach i Burniewie na na niego. Nr 129, k. 305v-307v, 16.12.1593, 3.02.1594. List jego na zamianę gruntów w Eisimontach, Burniewie i wsi Iwanowce, i inne z Janem Aleksiejewiczem E. Nr 141, k. 321v-323, 4.02.1594. Wyrok sądowy po skardze jego i brata Jerzego Szczęsnowicza E. o pobicie i grabież ciwuna Zygmunta Kuczukiewicza na drodze mścibowskiej do uroczyska pod Lachowiczami przez Mikołaja Stanisławowicza E. i jego żonę Barbarę. nr 193, k. 419v-420v, 5.01.1594, 7.10.1594. List sprzedażny Mikołaja Szczęsnowicza E. na rzecz brata Adama Szczęsnowicza E. majątków w Eisimontach, Burniewie i Iwanowcach. nr 201, k. 434-435v, 5.10.1594, 12.10.1594. List sprzedażny Jakuba Mikołajewicza E. dla Adama Szczęsnowicza E. i jego małżonki Anny Kochanowskiej majątku Eisimonty na Burniewie. Nr 213, k. 455v-457v, 5.10.1594, 10.10.1594. List zastawny Jana Aleksiejewicza E. dla Adama Szczęsnowicza na zastaw gruntów w Eisimontach i Iwanowcach. Nr 316, k. 619-620, 10.10.1595. List sprzedażny Jurija Maciejewicza Lawoniewskiego i Hanny Dawidówny na sprzedaż majątku Cacerówka dla Adama Szczęsnowicza E. Kwit Szymona E., woźnego grodzieńskiego wwodny na objęcie przezeń tegoż majątku. Nr 340, k. 656-657v, 14.07.1595, 18.10.1595. Wypis z ksiąg Grodzkiego Grodzieńskiego Sądu z dn. 3.08.1595. List sprzedażny Józefa Mikołajewicza E. na sprzedaż majątku Eisimonty w Burniewie dla Adama Szczęsnowicza E. Nr 341, k. 657v-659, 28.05.1595, 18.10.1595. Wypis z ksiąg Grodzkiego Grodzieńskiego Sądu z dn. 6.06.1595. List sprzedażny Zofii Tołoczkowej1 majątku w Eisimontach, Iwanowcach i na Burniewie dla Adama Szczęsnowicza E. Nr 354, k. 678v-680, 1.05.1595, 23.10.1595. Прывілей польскага караля Жыгімонта III зямяніну Мацею Абражэвічу Хмялеўскаму на адмену “вывалання” з-за неяўкі ў Гарадзенскі гродскі суд за пазыку 5 коп грошай у зямяніна Адама Шчаснавіча Ейсіманта. Nr 410, k. 772v-773v, 26.09.1595, 6.10.1595. List Adama Szczęsnowicza E. na zamianę gruntów w majątku w Burniewie i Eisimontach z Bartłomiejem Maciejewiczem E. Oraz jako sygnotariusz bądź świadek: 266, 267, 269, 281, 339v, 341-342, 343, 344v-345, 358v, 359v, 386v, 400v, 401v, 438, 531, 535-536v, 675v, 701, 800v-802.

Aleksander, k. 337.

Ambroży, k. 106, 315v.

Andrzej, k. 319v, 438v, 678v.

Andrzej Ambrożewicz, nr 285, k. 564v-565, 24.10.1594. Аповед зямян Міхайлы і Войцеха Кашчычаў пра адрачэнне ад двух ніў у маѐнтку Казлаўшчызна каралеўскімі зямянамі Баўтрамеем Станіслававічам Талочкай і Андрэем Амбражэевічам Ейсімантам з-за скасавання ўзаемных прэтэнзіяў. Nr 333, k. 642v-645, 11.03.1595, 18.10.1595. List sprzedażny Andrzeja Ambrożewicza E. i jego żony Ewki Tołoczkówny na sprzedaż gruntu Skibalskiego w uroczyskach Żuków Obrob i Wostrow dla Razmusa Szczęsnowicza Tołoczki. Oraz: 316, 367v, 369, 533v, 716, 717, 718-718v, 794-795. Ewa Tołoczkówna była siostrą Adama Tołoczki.

Andrzej Piotrowicz, k. 315v-316.

Andrzej Walentynowicz, nr 259, k. 530-532, 17.10.1594. Wyrok sądowy po skardze Hanny Jodkowiczowej na zięcia Andrzeja Walentynowicza E. o wygnanie z domu i nie zwrócenie dóbr w majątku Jodkiewicze. Oraz: 595v, 658v.

Augustyn Jurewicz, k. 107.

Bartłomiej Maciejewicz, nr 410, k. 772v-773v, 26.09.1595, 6.10.1595. List Adama Szczęsnowicza E. na zamianę gruntów w majątku w Burniewie i Eisimontach z Bartłomiejem Maciejewiczem E. Oraz: 700-701v.

Bohdan Onisiejewicz, k. 69v.

Dominik, k. 53v. Ziemianin powiatu Wołkowyskiego.

Gabruc, k. 268. Pisany jako ziemianin JKM.

Hryhory Stanisławowicz, k. 700, 701.

Hryhory Szymkowicz, k. 379v-380v. Stryj Katarzyny i Anny z Eisimontów.

Hryhory Tumaszewicz, nr 260, k. 532-533v, 2.05.1594, 17.10.1594. List sprzedażny na ogród w majątku Eisimonty dla Łukasza Pawłowicza i jego żony Maryny Szyszczanki. Oraz: 315v.

Hryhory Walentynowicz, nr 116, k. 282-283v, 3.02.1594, 10.01.1588. List zastawny zięciowi Ułasowi Darafiejeczowi i córce Marynie na majątek Eisimonty nad Wierecią. Oraz: 595v.

Hryszko Kaznadziejewicz, k. 700-701v.

Hryszko Petrulewicz, k. 658v.

Jakub, k. 723, 796.

Jakub Janczykowicz, k. 333v-334. Może Eisimonty pod Tobolką.

Jakub Maciejewicz, woźny grodzieński, nr 171, k. 377v-378, 14.08.1594, 4.10.1594. Kwit wwodny. Oraz: k. 132, 412v-413v, 430v, 820v.

Jakub Mikołajewicz, nr 201, k. 434-435v, 5.10.1594, 12.10.1594. List sprzedażny jego dla Adama Szczęsnowicza E. I jego małżonki Anny Kochanowskiej majątku Eisimonty na Burniewie.

Jakub Mikurycz, k. 658v.

Jan Aleksiejewicz, nr 119, k. 285v-288, 16.12.1593, 3.02.1594. List jego o zamianę gruntów w Eisimontach i Burniewie na Adama Szczęsnowicza E. Nr 129, k. 305v-307v, 16.12.1593, 3.02.1594. List Adama Szczęsnowicza E. na zamianę z nim gruntów w Eisimontach, Burniewie i wsi Iwanowce, i innych. Nr 159, k. 358v-359v, 5.02.1584, 7.02.1594. List jego sprzedażny na niwkę w uroczysku Pacareba w majątku Eisimonty dla Pawła Adamowicza E. Nr 213, k. 455v-457v, 5.10.1594, 10.10.1594. List zastawny Jana Aleksiejewicza E. dla Adama Szczęsnowicza na zastaw gruntów w Eisimontach i Iwanowcach. Oraz: 281v.

Jan Hryhorowicz, syn Nastazji Sobolówny, k. 381.

Jan Marcinowicz, k. 367-368, 369, 701. Zapewne Eisimonty pod Tobolą.

Józef, k. 434v-435.

Józef Mikołajewicz, nr 340, k. 656-657v, 14.07.1595, 18.10.1595. Wypis z ksiąg Grodzkiego Grodzieńskiego Sądu z dn. 3.08.1595. List sprzedażny Józefa Mikołajewicza E. na sprzedaż majątku Eisimonty w Burniewie dla Adama Szczęsnowicza E.

Jurij Mikołajewicz, brat Łukasza, woźnego grodzieńskiego, k. 67v, 287v-288, 307-307v, 658v- 659, 773.

Jurij Szymkowicz, k. 335.

Jurij Szczęsnowicz, brat Adama z Burniewa, zięć Tymińskiej, nr 74, k. 202-202v, 24.01.1594. Wyrok sądowy o pobicie małżonki Mikołaja Stanisławowicza E. – Barbary Godlewianki pod Burniewem. Nr 115, k. 281-282, 3.02.1594. Wyrok sądowy po jego i Katarzyny Tylińskij skardze o pobicie i grabież 2 kop groszy litewskich na drodze do wsi Nowiki w wołosti kraśnickiej, przez Krzysztofa Hryhorowicza Eisimonta i Mikołaja Stanisławowicza Eysymonta wraz z ciwunem Żychem Kuczukiewiczem. Nr 118, k. 285-285v, 3.02.1594. Wyrok sądowy po skardze jego i Adama Szczęsnowicza E. na Pawła Adamowicza E. o przejęcie ich dóbr spadkowych i władanie nimi w Eisimontach i Iwanowcach. Nr 141, k. 321v-323, 4.02.1594. Wyrok sądowy po skardze jego i brata Adama Szczęsnowicza E. o pobicie i grabież ciwuna Zygmunta Kuczukiewicza na drodze mścibowskiej do uroczyska pod Lachowiczami przez Mikołaja Stanisławowicza E. i jego żonę Barbarę. Oraz: 287v-288, 307-307v, 434v- 435v, 537v, 657v, 658 -659, 670v, 701.

Katarzyna i Hanna, nr 173, k. 379-382, 4.10.1594. List sprzedażny wystawiony przez nie dla Klimonta Karasia i jego małżonki Nastazji Sobolewnie na 2 części majątku w Eisimontach nad Werecią i Burniewie. Kwit wwodny dla tego małżeństwa wystawiony przez woźnego Wencława Maciejewicza.

Krzysztof, k. 170v, 202.

Krzysztof Burniewski, k. 84, 88v, 322v, 384.

Krzysztof Gabriełowicz, nr 195, k. 422-424v, 22.07.1594, 8.10.1594. Wypis z ksiąg Grodzkiego Sądu Grodzieńskiego z dnia 2.08.1594 jego testamentu.

Krzysztof Hryhorowicz, Nr 115, k. 281-282, 3.02.1594. Wyrok sądowy po skardze Katarzyny Tylińskiej i Jerzego Szczęsnowicz E. o pobicie i grabież 2 kop groszy litewskich na drodze do wsi Nowiki w wołosti kraśnickiej, przez niego i Mikołaja Stanisławowicza Eysymonta wraz z ciwunem Żychem Kuczukiewiczem. Nr 264, k. 536v-538, 19.10.1594. Wyrok sądowy po skardze Katarzyny Dymińskiej (Tymińskiej) na Mikołaja Stanisławowicza E. i Krzysztofa Hryhorowicza E. za niewypłacenie nawiązki w sprawie naruszenia jej dobrego imienia. Oraz: 359v.

Ławryn, k. 268v.

Łukasz Mikołajewicz, woźny grodzieński i generał, nr 149, k. 333v-335v, 1.02.1594, 2.02.1594, 5.02.1594. List Adama Mikołajewicza Kanunowicza E. na sprzedaż lasu i pola w majątku Eisimonty w uroczysku Cerachowszyzna i Pawłowszczyźnie koło Marcinowicz ziemianinowi Stanisławowi Szymkowiczowi E. Kwit wwodny woźnego Łukasza Eysymonta na objęcie pola i lasu w majątku Eisimonty Stanisławowi Eysymontowi. Nr 150, k. 335v-336, 5.02.1594. Kolejny kwit wwodny. Oraz: 202-202v, 219, 251, 252, 263, 274, 281v, 283v, 287v-288, 292v, 297-297v, 300v, 301v, 307-307v, 322v, 344v, 346v, 359v, 401, 424-424v, 597v, 599v, 709. Był bratem Stanisława, Michała i Jerzego oraz Jadwigi ożenionej ze Stasiem Siemaszko. Jego żoną była Hanna Seńkówna Siemaszkówna. Pochodził z Eisimontów, Burniewa i Iwanowców.

Łukasz Walentynowicz, k. 68v, 595v.

Maciej Mikołajewicz, nr 6, k. 49v-51, 2.01.1594, 7.01.1594. List sprzedażny Macieja Mikołajewicza dla brata Szymona Mikołajewicza na sprzedaż majątku Paszewicze nad Świsłoczą. , 142v.

Matys, k. 105v-106, 263v, 335v, 405v.

Matys Juriewicz, k. 434v.

Matys Stanisławowicz, k. 532v.

Michajło Andrzejewicz, k. 106-106v, 169-169v, 192, 193, 316, 319v, 367v, 369. Zapewne Eisimonty pod Tobolą.

Mikołaj Andrzejewicz, k. 312v, 652v. Zapewne z Paszewiczów.

Mikołaj Walentynowicz, nr 301, k. 595-598, 1.02.1595, 4.10.1595. Wypis z ksiąg Grodzkiego Grodzieńskiego Sądu z 5.03.1595 listu sprzedażnego Mikołaja Walentynowicza E. i jego małżonki Rainy Tołoczkównej na sprzedaż majątku Eisimonty nad Wierecią i Burniewa dla Ławryna Piotrowicza Terkacza (Torkacza) Eisimonta. Oraz: 68v, 605, 607v. Niewątpliwie z Eisimontów nad Wierecieją.

Mikołaj Stanisławowicz, nr 74, k. 202-202v, 24.01.1594. Wyrok sądowy o pobicie jego małżonki Barbary Godlewianki2 pod Burniewem na Jurija Szczęsnowicza E. Nr 115, k. 281-282, 3.02.1594. Wyrok sądowy po skardze Katarzyny Tylińskiej i Jerzego Szczęsnowiza E. o pobicie i grabież 2 kop groszy litewskich na drodze do wsi Nowiki w wołosti kraśnickiej, przez niego i Krzysztofa Hryhorowicza Eisimonta wraz z ciwunem Żychem Kuczukiewiczem. Nr 141, k. 321v-323, 4.02.1594. Wyrok sądowy po skardze Adama i Jerzego Szczęsnowiczów E. o pobicie i grabież ciwuna Zygmunta Kuczukiewicza na drodze mścibowskiej do uroczyska pod Lachowiczami przez niego i jego żonę Barbarę. Nr 264, k. 536v-538, 19.10.1594. Wyrok sądowy po skardze Katarzyny Dymińskiej (Tymińskiej) na Mikołaja Stanisławowicza E. i Krzysztofa Hryhorowicza E. za niewypłacenie nawiązki w sprawie naruszenia jej dobrego imienia. Oraz: 435, 658v.

Mikołaj Szczęsnowicz, nr 193, k. 419v-420v, 5.01.1594, 7.10.1594. List sprzedażny jego na rzecz brata Adama Szczęsnowicza E. majątków w Eisimontach, Burniewie i Iwanowcach. Oraz: 69v, 285, 457-457v.

Paweł, k. 297-297v, 300v, 405v, 424-424v, 437. Raczej z Eisimontów nad Wierecieją.

Paweł Adamowicz, z Eisimontów nad Wierecieją, nr 118, k. 285-285v, 3.02.1594. Wyrok sądowy po skardze Adama i Jerzego Szczęsnowiczów E. na niego o przejęcie ich dóbr spadkowych i władanie nimi w Eisimontach i Iwanowcach. Nr 159, k. 358v-359v, 5.02.1584, 7.02.1594. List sprzedażny Jana Aleksiejewicza E. dla niego na niwkę w uroczysku Pacareba w majątku Eisimonty. Oraz: 273, 284v., 287, 292v-293, 301v, 306v, 334v, 356v, 597v, 599v, 611v, 767

Paweł Kondratowicz, nr 111, k. 271v-274v, 11.08.1593, 1.02.1594. Sprzedaż majątku w Eysymontach, Iwanowcach i Burniewie Adamowi Szczęsnowiczowi E. Opis miedz. Oraz: 285, 286, 305v.

Paweł Stanisławowicz, k. 69v.

Piotr Szczęsnowicz, k. 285. Brat Adama, Mikołaja i Jerzego. Z Burniewa, Iwanowców i Eisimontów nad Wierecieją.

Piotr Szymanowicz, zapewne z Paszewiczów, k. 405-406, 408. Mąż Katarzyny Krepszczanki.

Piotr Urbanowicz, 3.08.1593. nr 15, k. 66-67v. Sprzedaż majątku Eysymonty Klimontowi Karasiowi.

Razmus Stanisławowicz, nr 163, k. 366v-367v, 30.12.1593, 9.02.1594. Wystawiony przez Seweryna Marcinowicza E. list ugody dla niego i jego małżonką małżonki Polonii Mikołajewnej w sprawie zakupu majątku i zbycia go. Nr 164, k. 367v-369, 30.01.1594, 9.02.1594. List ugody wystawiony przez niego i jego małżonkę Polonię Mikołajewnę dla Seweryna Marcinowicza E. w sprawie objęcia majątków Kozłówski, Łyszczykowski i Jankowszczyzny wraz z dokumentami sprzedażnymi w związku z powyższym. Oraz: 319. Zapewne Eisimonty pod Tobolą.

Sebastian Mikołajewicz, brat Macieja, Stanisława i Szymona, woźnego grodzieńskiego, zapewne z Paszewiczów nad Świsłoczą k. 51, 312-312v, 476v, 480-481.

Seweryn Marcinowicz, szlachcic JKM, nr 163, k. 366v-367v, 30.12.1593, 9.02.1594. Wystawiony przez niego list ugody z małżonkami Razmusem Stanisławowiczem E. i Polonią Mikołajewną w sprawie zakupu majątku i zbycia go. Nr 164, k. 367v-369, 30.01.1594, 9.02.1594. List ugody wystawiony przez Razmusa Stanisławowicza E. i jego małżonkę Polonię Mikołajewnę dla niego w sprawie objęcia majątków Kozłówski, Łyszczykowski i Jankowszczyzny wraz z dokumentami sprzedażnymi w związku z powyższym.

Stanisław, zapewne kilku różnych, k. 169v, 322, 434v-435 (Burniewo).

Stanisław Bartłomiejewicz, nr 364, k. 699v-701v, 17.10.1594, 26.10.1595. List sprzedażny Stanisława Bartłomiejewicza E. na sprzedaż części majątku Eisimonty w Burniewie dla Klimonta Karasia i jego żony Nastazji Arestównie Sobolównie. Kwit wwodny woźnego grodzieńskiego Wencława Maciejewicza.

Stanisław Jakubowicz, k. 620.

Stanisław Janowicz, ziemianin JKM, k. 268, 281v.

Stanisław Mikołajewicz, brat Szymona i Macieja, nr 133, k. 311-312v, 3.02.1594, 4.02.1594. List sprzedażny Szymonowi Mikołajewiczowi E. majątku Paszewicze nad rzeką Świsłocz. Oraz: k. 620.

Stanisław Walentynowicz, brat Mikołaja, z Eisimontów nad Wierecieją, k. 595v.

Stanisław Wojciechowicz, nr 136, k. 315-316, 3.02.1594. Wypis z Księgi Grodzkigo Grodzieńskiego Sądu z dn. 5.02.1590, jego list dla Hawrył Mikiticza Kascienczinowicz na sprzdaż gruntów dotąd u niego zastawionych w uroczysku Dołgije Porosli.

Szczęsny, z Paszewiczów, k. 358v, 728v.

Szczęsny Jurewicz, k. 333v.

Szczęsny Maciejewicz, z Paszewiczów k. 312-312v.

Szymon, k. 322, 434v-435

Szymon Mikołajewicz, ziemianin, woźny grodzieński, brat Macieja Mikołajewicza, z majątku Paszewicze nad Świsłoczą, nr 6, k. 49v-51, 2.01.1594, 7.01.1594. List sprzedażny Macieja Mikołajewicza dla brata Szymona Mikołajewicza na sprzedaż majątku Paszewicze nad Świsłoczą. Nr 133, k. 311-312v, 3.02.1594, 4.02.1594. List sprzedażny dla niego od Stanisława Mikołajewicza E. majątku Paszewicze nad rzeką Świsłocz.Nr 316, k. 619-620, 10.10.1595. List sprzedażny Jurija Maciejewicza Lawoniewskiego i Hanny Dawidówny na sprzedaż majątku Cacerówka dla Adama Szczęsnowicza E. Kwit Szymona E., woźnego grodzieńskiego wwodny na objęcie przezeń tegoż majątku. Nr 395, k. 745-745v, 25.01.1595, 7.10.1595. List kniazia na Ołyce i Nieświeżu, hrabiego na Szydłowcu i Mirze, wojewody trockiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła powołujący woźnego grodzieńskiego Szymona Mikołajewicza E. na urząd woźnego. Oraz: 281v, 476v, 480-481.

Szymon Olechnowicz, nr 419, k. 794-796v, 7.10.1595. Sądowy wyrok po skardze Bohdana Marcinowicza Malickiego na ziemiankę Polonię Janówną Murawicką o pobicie jego sługi szlachcica Szymona Olechnowicza E. i grabież jego własności w majątku Rogożyniec Mały pod miastem Lipsk.

Szymon Stanisławowicz, nr 358, k. 688v-690, 1.08.1595, 25.10.1595. List darczy Hanny Bartłomiewiczowej Eisimontowej na rzecz męża Szymona Stanisławowicza E. na majątek Bilminy. Nr 378, k. 718v-719, 23.10.1593, 27.10.1595. Ліст зямяніна Шымона Станіслававіча Ейсіманта і яго жонкі Ганны Баўтрамееўны Більмінаўны зямяніну Грыгорыю Баўтрамеевічу Юргелевічу і яго сыну Марціну на атрыманне ад іх 10 коп грошай літоўскіх за неяўку ў суд па справе нявыплаты 40 коп грошай літоўскіх з маѐнтка (назва не пазначана) згодна тастаменту Пятра Юхнавіча Юргелевіча. Oraz: 718v, 805, 806.

Urban, k. 335.

Wincenty Stanisławowicz, k. 283v, 621v.

Wojciech Marcinowicz, k. 658v.

Zofia Stanisławówna, panna, 10.01.1594, nr 16, k. 68-70. Sprzedaż majątku Eysymonty nad Wierecią Ławrynowi Terkaczowi E. i jego żonie Marynie Maciejównej.

 

Eysymontowie z wyodrębnionymi przydomkami rodowymi:


Kanunowicz, Adam Mikołajewicz E., nr 149, k. 333v-335v, 1.02.1594, 2.02.1594, 5.02.1594. List jego na sprzedaż lasu i pola w majątku Eisimonty w uroczysku Cerachowszyzna i Pawłowszczyźnie koło Marcinowicz ziemianinowi Stanisławowi Szymkowiczowi E. Kwit wwodny woźnego Łukasza Eysymonta na objęcie pola i lasu w majątku Eisimonty Stanisławowi Eysymontowi. Jest też na k. 469. Zapewne jako świadek Massalskiego.

Lachowicz, Jan Stanisławowicz E, nr 109, k. 263v-265, 3.08.1593, 28.01.1594. Zabezpieczenie wiana żony Ewy Tołoczkównej na 1/3 dóbr Eysymonty nad Świsłoczą. Oraz: 111, 690, 723v.

Lachowicz, Stanisław E., k. 268v.

Lachowicz, Stanisław Maciejewicz, ojciec Jana Lachowicza, Eisimonty nad Świsłoczą, k. 264v-265, 268, 312

Snarski, Adam Augustynowicz, nr 158, k. 354-358, 5.06.1593, 7.02.1594. Wypis z ksiąg Grodzkigo Grodzieńskiego Sądu z dnia 7.08.1593 jego testamentu.

Terkacz Aleksander Piotrowicz E., nr 184, k. 404v-407v, 8.03.1594, 6.10.1594. Wypis z ksiąg Grodzkiego Grodzieńskiego Sądu z dnia 19.01.1591 z listem ugody pomiędzy nim a macochą Katarzyną Eisimontową w sprawie władania zastawnym majątkiem Snarki w miejsce którego on ustąpił jej majątek w Eisimontach i Paszewiczach nad rzeką Świsłocz. Nr 185, k. 407v-408v, 8.11.1591, 6.10.1594. Wypis z ksiąg grodzkiego Sądu Grodzieńskiego z listem sprzedażnym Katarzyny i Zofii Eisimontównych dla ich brata Aleksandra Piotrowicza E. Na 1/3 dziedzicznego majątku Snara. Oraz: k. 51, 69v-70, 284v, 294v, 334v, 381-381v, 530, 531, 597v, 599v-600, 601v-602, 614v, 621v, 701-701v, 719.

Terkacz Jan Piotrowicz E., brat Aleksandra, nr 224, k. 473-473v, 12.10.1594. Zapis o przeniesienie sprawy o niepodzielenie gruntów majątku Maciejewicze pomiędzy ziemianami Walentym Mikołajewiczem Maciejewiczem a Janem Terkaczem Eisimontem na sąd podkomorski. Oraz: 51, 284v, 294v, 334v, 356, 521v-522, 597v, 611v, 614v, 621v, 658v, 670v, 701.

Terkacz Ławryn Piotrowicz E., żona Maryna Maciejówna, 10.01.1594, nr 16, k. 68-70. Eysymonty nad Wierecią. Nr 301, k. 595-598, 1.02.1595, 4.10.1595. Wypis z ksiąg Grodzkiego Grodzieńskiego Sądu z 5.03.1595 listu sprzedażnego Mikołaja Walentynowicza E. i jego małżonki Rainy Tołoczkównej na sprzedaż majątku Eisimonty nad Wierecią i Burniewa dla Ławryna Piotrowicza Terkacza (Torkacza) Eisimonta. Oraz: 381-381v.

Wyimok, Jurij Szymkowicz E., brat Stanisława, k. 335.

Wyimok Marcin Szymkowicz E., brat Stanisława, k. 333 v-334, 335, 379v, 381, 629.

Wyimok (Wynimok) Stanisław Szymkowicz, nr 149, k. 333v-335v, 1.02.1594, 2.02.1594, 5.02.1594. List Adama Mikołajewicza Kanunowicza E. na sprzedaż jemu lasu i pola w majątku Eisimonty w uroczysku Cerachowszyzna i Pawłowszczyźnie koło Marcinowicz. Kwit wwodny woźnego Łukasza Eysymonta na objęcie przez niego pola i lasu w majątku Eisimonty.

Żuk Hryhory E., k. 272-2-274, 286v-287, 306-306v, 456-456v.

Related Images: