MICUTA Anna

gozdawa-herb

Anna MICUTA, córka Jana sędziego ziemskiego grodzieńskiego. Jej braćmi byli Jakub, Olbrycht, Stefan i Michał, a siostrą Katarzyna. Anna mężatką była dwukrotnie.  Jej pierwszym mężem był syn stolnika Jerzy Franciszek Dowmont Siesiecki herbu Bawola Głowa (podsędek wileński), który zmarł około 1657 roku. (AR) Drugim mężem był Krzysztof Kamiński, miecznik nowogródzki. (KN)

 

 

Źródła:
AR – Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom I. Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2004, poz. 748, s.153
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, tom VI, s. 590

 

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *