MICUTA Katarzyna

gozdawa-herb

 

Katarzyna MICUTA, córka Jana sędziego ziemskiego grodzieńskiego. Jej braćmi byli Jakub, Olbrycht, Stefan i Michał, a siostrą Anna. (SU) Katarzyna była żoną Krzysztofa Macieja ze Szczukowisk Szczukockiego – cześnika grodzieńskiego w 1670 roku. Mieli prawdopodobnie syna Krzysztofa, który w źródłach jako cześnikowicz wymieniany był w 1707 roku. (AR). 

Źródła:
AR – Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009, poz. 1565, s. 246
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, tom VI, s. 590

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *