Akt Nr 1/1775

źródło:
Wypisy z Ksiąg Metrykalnych Dekanatu Grodzieńskiego z lat 1715-1799
/ochrzczonych, zaślubionych i pogrzebionych/
LVIA fond 604, inv.11 vol. 36

mikrofilm nr 2439458 Item 2 zdjęcie ……

numer aktu i data ślubu:

Pan młody:

Panna młoda:

Świadkowie:

Ślubu udzielił:


Uwagi:


Powrót do indeksu

Related Images: