Cmentarz parafialny w Żydomli

Żydomla leży około 18 km na południowy wschód od Grodna. We wsi znajduje się cerkiew Zwiastowania NMP z 1743 roku, przebudowywana w okresie późniejszym. W tym samym czasie w Żydomli funkcjonowała drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Jana Chrzciciela. W 1839 roku świątynię przekazano Cerkwi prawosławnej. Świątynię zwrócono katolikom dopiero w 1924 roku. Przed II wojną światową do parafii w Żydomli (Żytomli) należało około 1000 wiernych. W 1939 roku władze radzieckie zamknęły kościół – zaczął służyć jako cerkiew prawosławna. Na początku lat 90-ych XX w. na miejscowym cmentarzu w południowo-wschodniej części wsi pobudowano nową katolicką kaplicę       pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Cmentarz zdominowany przez nagrobki rodziny Obuchowiczów. Nic dziwnego skoro niedaleko wioski Żytomla (przedwojenna nazwa Żydomla) znajduje się ich gniazdo Obuchowicze. To Ci sami                o których pięknie pisała Eliza Orzeszkowa w Nad Niemnem – „Obuchowicze złą sławę mający, bo choć dostatnie i pracowite chłopy, chętniej od innych awantur szukali, do bójek skłonni, a do maczania języków w czarkach niewstrętliwi.” Oprócz Obuchowiczów znajdziemu tu także nagrobki m.in. Cydzików, Cybowiczów, Grobickich, Lisowskich, Parchowskich, Radziwanowskich i wielu innych ! 

Pochowane osoby
/lista w trakcie tworzenia/:


Powrót do indeksu cmentarzy