ANALIZA_księgi parafii jezierskiej z lat 1819-1828 (śluby)

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

W latach 1819-1888 (10 lat) w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Jeziorach zawarto łącznie 271 małżeństw, w tym:

 • 1819 rok – 29
 • 1820 rok – 24
 • 1821 rok – 24
 • 1822 rok – 22
 • 1823 rok – 27
 • 1824 rok – 38
 • 1825 rok – 27
 • 1826 rok – 28
 • 1827 rok – 28
 • 1828 rok – 24

Małżeństwa zawarło 248 kawalerów i 259 panien oraz 21 wdowców i 11 wdów. Wiek obojga małżonków określony został tylko i wyłącznie w aktach z 1827-1828 roku (łącznie 52 akty). Powyżej 30-go roku życia ożeniło się 10 mężczyzn i 5 kobiet – najstarszy „kawaler” miał 36 lat, a najstarsza „panna” 65 lat. Najstarszy „pan młody” miał w chwili ślubu 75 lat. Najmłodsza „panna młoda” miała lat 15. Poniższa tabela przedstawia ilość małżonków w poszczególnych przedziałach wiekowych:

1

Wśród małżonków do niższego stanu (pracowici, sławetni, wolni, mieszczanie) należało łącznie 95 mężczyzn i 96 kobiety. Do stanu wyższego (szlachta, wielmożni) łącznie 156 mężczyzn i 151 kobiet. Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela:

1

Pod względem wyznaniowym największy odsetek wśród małżonków stanowili katolicy – 266 kobiety (98,1%) i 263 mężczyzn (97,0%). Wśród zawartych małżeństw niewielki odsetek stanowiły małżeństwa mieszane – 3 mężczyzn (1,1 %) wyznania greko-katolickiego zawarło związki z kobietami wyznania rzymsko-katolickiego.  Odnotowano 2 związki ewangelika z katolikiem.

1

Z ksiąg ślubów wynika, że w 15 przypadkach jedno z małżonków pochodziło z innej parafii niż jezierska lub było innego wyznania niż rzymsko-katolickie. Wśród małżonków z podchodzących innych parafii rzymsko-katolickich najczęściej wymieniane były parafie: Łuna, Retnica, Hoża, Żydomla, Wielkie Eysymonty, Grodno.  Wśród małżonków wyznania greko-katolickiego (3 przypadki) przypisywano ich do cerkwi żydomlańskiej. W latach 1819-1828 plebanami/administratorami parafii jezierskiej byli następujący księża katoliccy:

 • GAJEWSKI Leon: w okresie 6 I 1819 do 13 VIII 1819 i 16 V 1820 do 8 VIII 1820
 • RYMKIEWICZ Ireneusz: w okresie 5 X 1819 do 5 II 1820
 • KLIMOWICZ Hermes: w okresie 3 X 1820 do 2 VII 1822
 • WILCZEWSKI Adjuty: w okresie 6 VIII 1822 do 27 I 1824
 • KAKARACKI Tomasz: w okresie 3 II 1824 do 15 XI 1825
 • FILIPOWICZ Michał: w okresie 24 I 1826 do 27 VII 1827
 • SZYMBORSKI Antoni: w okresie 30 X 1827 do 26 XI 1828

W niektórych przypadkach ślubów udzielali parochowie: Antoni Rafałowicz (cerkiew kozłowicka) i Mariusz Bocianowski (cerkiew żydomlańska).

Wykaz nazwisk nowozaślubionych w parafii jezierskiej w latach 1819-1828.


Powrót do indeksów parafii

Related Images: