ANALIZA_księgi parafii jezierskiej z lat 1829-1838 (śluby)

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

W latach 1829-1838 (10 lat) w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Jeziorach zawarto łącznie 260 małżeństw, w tym:

 • 1829 rok – 28
 • 1830 rok – 20
 • 1831 rok – 17
 • 1832 rok – 38
 • 1833 rok – 35
 • 1834 rok – 22
 • 1835 rok – 31
 • 1836 rok – 21
 • 1837 rok – 29
 • 1838 rok – 19

Małżeństwa zawarło 210 kawalerów i 220 panien oraz 50 wdowców i 40 wdów. Powyżej 30-go roku życia ożeniło się 30 mężczyzn i 6 kobiet – najstarszy „kawaler” miał 58 lat, a najstarsza „panna” 45 lat. Najstarszy „pan młody” miał w chwili ślubu 68 lat. Najmłodsza „panna młoda” miała lat 15. Poniższa tabela przedstawia ilość małżonków w poszczególnych przedziałach wiekowych:

Przedział wiekowy

Płeć małżonka
mężczyźni kobiety
poniżej 18 lat 0 31
od 18 do 25 lat 112 149
od 26 do 35 lat 92 33
od 36 do 45 lat 33 18

od 46 do 55 lat

12

2

od 56 do 65 lat 5 1
powyżej 65 lat 1 0
nie określono 5 26
RAZEM: 260 260

 

Wśród małżonków do niższego stanu (pracowici, sławetni, wolni) należało łącznie 136 mężczyzn i 134 kobiety. Do stanu wyższego (szlachta, wielmożni) łącznie 123 mężczyzn i 124 kobiety. Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela:

Status społeczny

Płeć małżonka

mężczyźni kobiety
pracowity/pracowita 122 128
wolny/wolna 1 0
sławetny/sławetna 13 6
urodzony/urodzona 121 122
wielmożny/wielmożna 2 2
nie określono 1 2
RAZEM: 260 260

W latach 1829-1838 małżeństwa zawierane były w 100% w ramach danej grupy społecznej – nie odnotowano tzw. mezaliansów (mieszania stanu wyższego z niższym).

Pod względem wyznaniowym największy odsetek wśród małżonków stanowili katolicy – 254 kobiety (97,7%) i 201 mężczyzn (77,3%). Wśród zawartych małżeństw znaczący odsetek stanowiły małżeństwa mieszane – 56 mężczyzn (21.6%) wyznania greko-katolickiego zawarło związki z kobietami wyznania rzymsko-katolickiego.  Odnotowano 1 związek neofity (Żyda) z katoliczką i 1 związek luteranki z katolikiem.

Wyznanie

Płeć małżonka

mężczyźni kobiety
rzymsko-katolickie 201 254
greko-katolickie 56 5
luterańskie 0 1
neofici 1 0
nie określono 2 0
RAZEM: 260 260

 

Z ksiąg ślubów wynika, że w 92 przypadkach jedno z małżonków pochodziło z innej parafii niż jezierska lub było innego wyznania niż rzymsko-katolickie. Wśród małżonków z pochodzxących innych parafii rzymsko-katolickich najczęściej wymieniane były parafie: Łuna, Retnica, Nack, Brzostowica Mała, Grodno.  Wśród małżonków wyznania greko-katolickiego przypisywano ich najczęściej do cerkwi: jezierskiej, skidelskiej, wiercieliskiej, żydomlańskiej, kozłowickiej, ostryńskiej, głębockiej i białostockiej.

W latach 1829-1838 plebanami/administratorami parafii jezierskiej byli następujący księża katoliccy:

 • SZYMBORSKI Antoni: w okresie 13 I 1829 – 21 VI 1833 roku
 • SZADZIEWICZ Piotr: w okresie 9 VIII 1833 – 12 XI 1835 roku
 • MICHAŁOWSKI Jędrzej: w okresie 26 I 1836 – 13 XI 1838 roku
 • WORONOWICZ Euzebi (wikary): w latach 1836-1837

Okazjonalnie ślubów udzielali również inni księża katoliccy: Jędrzej Olszewski, Jan Wilczyński i Marcin Słonimski. W niektórych przypadkach ślubów udzielali parochowie: Stefan Hermanowicz (cerkiew jezierska) i Jan Sawaszkiewicz (cerkiew żydomlańska).

W księgach ślubów z lat 1829-1838 wśród małżonków wywodzących się ze stanu wyższego (urodzeni, wielmożni) wymienia się łącznie 87 nazwisk:

LP. NAZWISKO

LATA 1829-1838

pan młody
panna młoda
1 BOHATYROWICZ TAK TAK
2 BRZOZOWSKI NIE TAK
3 BYLCZYŃSKI TAK TAK
4 CIBOROWSKI NIE TAK
5 CIDZIK/CYDZIK TAK TAK
6 CIERPICKI TAK NIE
7 CYPLA TAK NIE
8 CZERNIAWSKI/CZERNIEWSKI TAK TAK
9 DAWIDOWICZ NIE TAK
10 DENISEWICZ TAK NIE
11 DOBRZYLEWSKI NIE TAK
12 ELLERT TAK NIE
13 EYSMONT/EYSYMONT TAK TAK
14 GROBICKI TAK TAK
15 HAMULECKI TAK NIE
16 HARASIMOWICZ NIE TAK
17 HARUKIEWICZ TAK NIE
18 HŁASKO TAK NIE
19 HORBACZEWSKI TAK NIE
20 HRYNCEWICZ NIE TAK
21 HRYNIEWICZ TAK TAK
22 HUSZCZA TAK TAK
23 IWANOWSKI TAK NIE
24 JABŁOŃSKI TAK TAK
25 JACKOWSKI NIE TAK
26 JAGLEWSKI NIE TAK
27 JODKOWSKI NIE TAK
28 JUROWSKI TAK TAK
29 KAMIŃSKI NIE TAK
30 KANDYBA NIE TAK
31 KANIEWSKI TAK NIE
32 KASPERSKI NIE TAK
33 KONDRACKI NIE TAK
34 KONSTANTYNOWICZ TAK TAK
35 KORCZ NIE TAK
36 KORKUĆ TAK NIE
37 KOSPACKI TAK NIE
38 KOWALEWSKI TAK NIE
39 KOZŁOWICKI TAK TAK
40 KOŹLAKOWSKI NIE TAK
41 LINIEWICZ TAK TAK
42 LISOWSKI TAK NIE
43 ŁABUŃSKI TAK NIE
44 ŁOZOWICKI TAK TAK
45 MACULEWICZ TAK NIE
46 MALEWICZ NIE TAK
47 MALINOWSKI NIE TAK
48 MALISZEWSKI NIE TAK
49 MASALSKI TAK NIE
50 MINUCZYC TAK TAK
51 OBUCHOWICZ TAK TAK
52 OBUCHOWSKI NIE TAK
53 OLENDZKI/OLĘDZKI TAK TAK
54 ORECHWA/ORECHWO TAK TAK
55 PARCHOWSKI TAK TAK
56 PAWŁOWICZ NIE TAK
57 PUCIŁOWSKI TAK TAK
58 PYRSKI TAK TAK
59 RADZIWONOWSKI TAK TAK
60 RAUBO NIE TAK
61 RUWIŃSKI TAK NIE
62 RZEŚNICKI TAK NIE
63 SIEMASZKO NIE TAK
64 SIERKUCIEWSKI NIE TAK
65 SKRUDZIEWSKI TAK NIE
66 SKRZĘDZIEJEWSKI TAK TAK
67 SKURAT TAK NIE
68 SKURATOWICZ TAK NIE
69 STARZYŃSKI TAK TAK
70 STRUPIŃSKI TAK TAK
71 STUREYKO TAK TAK
72 STYPAŁOWSKI NIE TAK
73 SZYDŁOWSKI TAK NIE
74 TOŁOCZKO TAK TAK
75 TOT TAK NIE
76 TRZECIAK TAK TAK
77 ULISZKO TAK NIE
78 WERESZCZYŃSKI NIE TAK
79 WINCZA TAK NIE
80 WIŃSKI NIE TAK
81 WITKOWSKI NIE TAK
82 WŁODKOWSKI TAK NIE
83 WOŁYNSEWICZ NIE TAK
84 ZABIELSKI NIE TAK
85 ZAPOLSKI TAK TAK
86 ŻUKIEWICZ TAK TAK
87 ŻYBUDA NIE TAK

W księgach ślubów z lat 1829-1838 wśród małżonków wywodzących się ze stanu niższego (pracowici, sławetni, wolni) wymienia się łącznie 149 nazwisk:

LP. NAZWISKO

LATA 1829-1838

pan młody
panna młoda
1 AŁTUCHOWICZ NIE TAK
2 ARCIUCH NIE TAK
3 AUTUCHIEWICZ NIE TAK
4 BARTOSZEWICZ TAK TAK
5 BAUBYRA NIE TAK
6 BIAŁY NIE TAK
7 BIAŁYSZCZKO TAK NIE
8 BIELINIK NIE TAK
9 BOCIANOWSKI NIE TAK
10 BOHDANOWICZ TAK NIE
11 BOHDZIEWICZ TAK NIE
12 BONDARCZUK NIE TAK
13 BRUSZKO TAK NIE
14 BRZOZOWSKI TAK NIE
15 BUĆKO TAK NIE
16 BURZYNOWSKI TAK NIE
17 CHARTOWSKI TAK NIE
18 CHITRUSZKO TAK TAK
19 CHOCIAN TAK TAK
20 CHOMICZEWSKI NIE TAK
21 CHOSZCZKO NIE TAK
22 CHRONOWSKI NIE TAK
23 CHWAT TAK NIE
24 CHWIEDORUK NIE TAK
25 CHWIEŚKIEWICZ TAK NIE
26 CIELKOWSKI TAK NIE
27 CZAPLUK TAK NIE
28 CZAJKOWSKI/CZAYKOWSKI NIE TAK
29 DAJKO TAK NIE
30 DANILUK TAK NIE
31 DANIŁOWICZ TAK NIE
32 DENISEWICZ TAK NIE
33 DOŁOBIJ NIE TAK
34 DUBICKI NIE TAK
35 DZIENISZCZYK TAK NIE
36 DZIESZKIEWICZ TAK NIE
37 EYSYMONT TAK NIE
38 GIERDZIECZ TAK TAK
39 GRYKA TAK TAK
40 GRYMUNT NIE TAK
41 HOŁUB NIE TAK
42 HORBACZ TAK NIE
43 HORBANIUK TAK NIE
44 HRYNICKI NIE TAK
45 HRYŃ TAK TAK
46 HUBAREŃ TAK NIE
47 HUMIENIK TAK NIE
48 JAKUBOWICZ TAK NIE
49 JAKUBOWSKI NIE TAK
50 JANULEWICZ NIE TAK
51 JANUSZEWSKI NIE TAK
52 JANUSZKIEWICZ NIE TAK
53 JÓZEFOWICZ TAK NIE
54 JUROWIEC NIE TAK
55 JUŚKIEWICZ NIE TAK
56 KADZIEWSKI NIE TAK
57 KARŁOWICZ NIE TAK
58 KARPOWICZ NIE TAK
59 KASZKIEWICZ TAK NIE
60 KISIEL TAK NIE
61 KISIELEWSKI TAK TAK
62 KISZKA TAK NIE
63 KLIMASZEWSKI NIE TAK
64 KLIMOWICZ TAK TAK
65 KNIEZAWODZKI TAK NIE
66 KOMAR TAK NIE
67 KONDRATCZYK NIE TAK
68 KOŚCIEWICZ TAK TAK
69 KOWSZA TAK TAK
70 KOZIOŁ TAK NIE
71 KOZŁOWSKI NIE TAK
72 KOZŁUBEK TAK NIE
73 KRAWCEWICZ TAK NIE
74 KRYPA TAK NIE
75 KULIKOWSKI TAK NIE
76 KURYŁOWICZ TAK NIE
77 LEWCZUK NIE TAK
78 LEWKO TAK NIE
79 LEWKOWICZ TAK NIE
80 LISEK NIE TAK
81 ŁOWCZYŃSKI NIE TAK
82 MARKISZ TAK TAK
83 MATYS NIE TAK
84 MIKŁASZEWICZ NIE TAK
85 MILLER NIE TAK
86 MORDASEWICZ TAK NIE
87 MORDECZKO NIE TAK
88 MOROZ TAK TAK
89 NADZIEYKO TAK TAK
90 NAUMOWICZ NIE TAK
91 NIEKRASZEWICZ TAK NIE
92 OBUCHOWSKI TAK TAK
93 OSIEJCZUK NIE TAK
94 OWSIEYKOWICZ TAK NIE
95 PARCHUTKO NIE TAK
96 PARCZEWSKI TAK TAK
97 PIOTROWSKI NIE TAK
98 PIŚCIENIUK NIE TAK
99 PRONIEWSKI TAK NIE
100 RADZIUK TAK NIE
101 ROSZKOWSKI TAK NIE
102 RUKICKI TAK NIE
103 RUSIŁKO TAK NIE
104 SACZKO TAK NIE
105 SINKIEWICZ TAK TAK
106 SOWASKO TAK NIE
107 STACHELCZYK NIE TAK
108 STANISZEWSKI NIE TAK
109 SURKO TAK NIE
110 SWARNIUK TAK NIE
111 SWIOKŁO TAK NIE
112 SYSKO TAK NIE
113 SYTY TAK NIE
114 SZAMBORSKI TAK NIE
115 SZARECKI TAK NIE
116 SZASTOWICKI TAK NIE
117 SZUŚCIAK NIE TAK
118 SZWEDKO TAK TAK
119 SZYMANOWSKI TAK NIE
120 SZYMOYŁO TAK NIE
121 SZYNKIEWICZ TAK NIE
122 SZYSZKO TAK TAK
123 TAJANKO NIE TAK
124 TAMULEWICZ NIE TAK
125 TARANKO TAK NIE
126 TEŻYK TAK NIE
127 TOŁOCZKO NIE TAK
128 TOWIANOWICZ TAK NIE
129 TROJANOWICZ TAK NIE
130 TURMAN TAK NIE
131 UNGIER TAK NIE
132 URBANIAK NIE TAK
133 USZKIEWICZ TAK TAK
134 WALINTUNKIEWICZ TAK NIE
135 WARTYŃSKI TAK NIE
136 WASILEWICZ TAK TAK
137 WERONOWICZ TAK NIE
138 WIERCIESZEWICZ NIE TAK
139 WIEREYKO TAK NIE
140 WINCAR NIE TAK
141 WOŁOCZKO NIE TAK
142 WOROSZCZENKO TAK NIE
143 ZAWISTOWSKI NIE TAK
144 ZŁOCKI TAK NIE
145 ZUBKIEWICZ NIE TAK
146 ZUBROWSKI NIE TAK
147 ZUBRYK TAK NIE
148 ZYGMANT TAK NIE
149 ŻUKOWSKI NIE TAK

Powrót do ksiąg parafii

Related Images: