Materiały dla uczestników projektu BRD

Gromadzenie danych

Podstawowym źródłem danych pozwalającym rozpocząć funkcjonowanie projektu będą księgi metrykalne Dekanatu Grodzieńskiego udostępnione na portalu familisearch.org. Oczywiście nie będzie to jedyne źródło danych. W lipcu br. na naszym forum rozpoczęła się akcja gromadzenia skanów poszczególnych ksiąg oraz wstępna analiza zbiorów. Zawiązał się także zespół indeksacyjny „Rodów Grodzieńskich”.

W celu wykonania indeksów należy zgromadzić skany poszczególnych ksiąg metrykalnych, w sposób umożliwiający łatwy dostęp do określonego aktu z określonej parafii. Zebrane skany muszą być podzielone na parafie. Określona parafia dzielona będzie na roczniki, a te z kolei na rodzaj obrządku (chrzty, śluby, zgony). Każdy skan w ramach danego rocznika powinien być opisany numerem zdjęcia podanym na familysearch.org –  Instrukcja katalogowania

Z zebranych i skatalogowanych materiałów stworzone zostaną indeksy bazodanowe, które podzielone będą na trzy grupy zgodnie z strukturą ksiąg, tj. chrzty/urodzenia, śluby, zgony. Formularze indeksacyjne różnić się będą nieco od znanych formularzy stosowanych w bazach geneteka.genealodzy.pl. Wymaga tego struktura przyszłej bazy. Poniżej wzory formularzy oraz instrukcja indeksowania:

CHRZTY/URODZENIA
ŚLUBY
ZGONY


Powrót do strony Bazy Rodów Grodzieńskich

Related Images: