Rejestr popisowy szlachty powiatu trockiego z 1621 roku

Jak słusznie zauważa prof. Andrzej Rachuba
„rejestry popisowe pospolitego ruszenia są specyficznym źródłem historycznym
o ważnym znaczeniu m.in. dla badań demograficznych, genealogicznych, struktury społecznej, zamożności, wojskowości (w tym zwłaszcza samego pospolitego ruszenia), imiennictwa społeczeństwa szlacheckiego, podziałów administracyjnych, nazewnictwa
i osadnictwa
.”

Charakterystyka dokumentu
Wprowadzenie
Rejestr szlachty powiatu trockiego, która stawiła się na popis
Rejestr szlachty powiatu trockiego, która na popis się nie stawiła
Rejestr towarzystwa i pocztów powiatu trockiego
Wykaz „ucześników” – lista imienna
Wykaz majętności i „imieni” stawających i „ucześników”
Analiza rejestru popisowego


Powrót do menu popisu Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 roku 

 

Related Images: