poz. 90 – rejestr popisowy szlachty powiatu trockiego z 1621 roku

tytuł Pan
nazwisko ALEXANDROWICZ 
imię Wojciech 
pozycja w rejestrze  90
sprawowany urząd ?
opis osoby  
skąd pochodzi z imienicza zaborskiego
(Zaborze, parafia troki)
sposób stawiennictwa  z ucześnikiem
ilość wystawionych koni 1
rodzaj wystawionych koni po kozacku
uwagi do stanu koni bez uwag
inne uwagi bez uwag
   
tekst zamieszczony w rejestrze popisowym
Pan Wojciech Alexandrowicz z uczesnikiem swoim, s panem Filipem Alexandrowiczem, z imienicza zaborskiego konia [1]. 
   
„Ucześnicy” wymieniani przy tej osobie
Filip Alexandrowicz

Powrót to rejestru

Related Images: