poz. 97 – rejestr popisowy szlachty powiatu trockiego z 1621 roku

tytuł Pan
nazwisko ANTONIEWICZ
imię Adam
pozycja w rejestrze  97
sprawowany urząd ?
opis osoby  
skąd pochodzi z imienia Żylińskiego i fiedziewskiego
(Żyliny, parafia olkinicka/olkienicka)
sposób stawiennictwa  osobiście z 6 ucześnikami
ilość wystawionych koni 1
rodzaj wystawionych koni po kozacku
uwagi do stanu koni bez uwag
inne uwagi bez uwag
   
tekst zamieszczony w rejestrze popisowym
Pan Adam Antoniewicz z uczesniakami swymi, s panem Stanisławem
i panem Michałem Antoniewiczami, s panem Stanisławem, s panem Kasprem, s panem Michałem i s panem Aleksandrem Mordasowiczami Żylińskimi, z imienia Żylińskiego i fiedziewskiego konia [1]. 
   
„Ucześnicy” wymieniani przy tej osobie
ANTONIEWICZ
Stanisław
ANTONIEWICZ
Michał
ŻYLIŃSKI MORDASOWICZ
Stanisław
ŻYLIŃSKI MORDASOWICZ
Kasper
ŻYLIŃSKI MORDASOWICZ
Michał
ŻYLIŃSKI MORDASOWICZ
Aleksander

Powrót do rejestru