poz. 99 – rejestr popisowy szlachty powiatu trockiego z 1621 roku

tytuł Pan
nazwisko ALEXANDROWICZ 
imię Stanisław
pozycja w rejestrze  99
sprawowany urząd ?
opis osoby  
skąd pochodzi z imienicza swego połukońskiego
(Połuknie alias Ołona, parafia trocka)
sposób stawiennictwa  osobiście z 5 ucześnikami
ilość wystawionych koni 1
rodzaj wystawionych koni po kozacku
uwagi do stanu koni konia stawili mierzyńca
inne uwagi bez uwag
   
tekst zamieszczony w rejestrze popisowym
Pan Stanisław Alexandrowicz z uczesnikami swymi, s panem Ławrynem Kudryczem, panem Olbrychtym [s] Oborskim, panem Wacławem Ambrożejewiczem, panem Krzysztofem Augustynowiczem i panem Ławrynem Kurowskim, z imienicza swego połukońskiego konia mierzyńca [1]. 
   
„Ucześnicy” wymieniani przy tej osobie
KUDRYCZ Ławryn
OBORSKI Olbrychty
AMBROZEJEWICZ Wacław
AUGUSTYNOWICZ Krzysztof
KUROWSKI Ławryn

Powrót to rejestru

Related Images: