Rejestr towarzystwa i pocztów powiatu trockiego

Regestr towarzystwa i pocztów powiatu trockiego, którzy są na ekspedycyją inflantską przeciwko Gustausowi [s], ks[iążę]ciu sudermańskiemu na czwierć zaciągnieni pod regiment jaśnie oświeconego książęcia jm. pana Krzysztofa Radziwiła, hetmana polnego WKsL etc., etc. za pieniądze nasze, obywatelów trockich, tych, którzyśmy się presentowali w obozie ks[iążę]ciu jm. względem pospolitego ruszenia, nadto pocztów ichm., wielmożnego pana, pana Krzysztofa Naruszewicza, podskarbiego ziemskiego i pisarza WKsL, także jm. pana Janusza Skumina, pisarza WKsL, roku 1621.

Wielmożny jm. pan podskarbi ziemski WKsL z majętności swoich wszelakich,
w różnych powieciech leżących, stawił pocztu po usarsku koni dwadzieścia [20].

Jm. pan Skumin, pisarz WKsL z majętności swoich w różnych powieciech leżących i z jejm. panią wojewodziną nowogródską, z panią matką swoją, stawili pocztu po kozacku koni siedmnaście [17].

Pan Walenty Tański koni pięć [5].

Pan Aleksander Konarzewski koni pięć [5].

Pan Jarosz Fiedorowicz koni cztyry [4].

Pan Dawid Burba koni trzy [3].

Pan Jan Bychowiec koni trzy [3].

Pan Michał Żeln koni trzy [3].

Pan Wacław Gieystor koni trzy [3].

Pan Jarosz Burmiński koni trzy [3].

Pan Marcin Orłowski koni dwa [2].

Pan Stanisław Sakowicz koni dwa [2].

  1. Marcin Downarowicz koni dwa [2].

Pan Balcer Łoś koni dwa [2].

Pan Krzysztof Jackiewicz koni dwa [2].

Pan Krzysztof Kijuć koni dwa [2].

Pan Marcin Januszkowski koni dwa [2].

Pan Samuel Mostowt koni dwa [2].

Pan Benedykt Zastowt koń jeden [1].

Pan Adam Olechnowicz koń jeden [1].

Pan Mikołaj Steckowicz koń jeden [1]. Tenże za jejm. panią Rayską koń jeden [1].

Sołokowski [s] koń jeden [1].

Piotr Wołłowicz, chorąży trocki, ręką własną, m.p. [ss]


Powrót do menu rejestru popisowego

Related Images: