Składki

Zgodnie z UCHWAŁĄ  Nr 5/2017 z dnia 1 marca 2017 roku o wysokości i sposobach płatności składki członkowskiej członka zwyczajnego  Stowarzyszenia Rodów Grodzieńskich wysokość składki członkowskiej dla członka zwyczajnego
ustalono na kwotę 200 złoty/rocznie płatnych na rachunek bankowy Stowarzyszenia. 
Sposób płatności składki członkowskiej ustala się dwuwariantowo:

  • jednorazowo w kwocie 200 złoty płatne w terminie do dnia 30 marca danego roku obrotowego,
  • w czterech równych ratach po 50 złoty każda, płatnych w terminach: do 31 marca (rata I), do 30 czerwca (rata II), do 30 września (rata III), do 31 grudnia (rata IV) danego roku obrotowego

Wpłaty należy dokonywać dopiero po przesłaniu wypełnionej i podpisanej
deklaracji członka zwyczajnego.
Deklaracje należy wysyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Rodów Grodzieńskich
01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 119a/2

lub
w wersji elektronicznej (PDF lub JPG) na maila:

zarzad.srg@gmail.com 

Wpłatę składek należy dokonywać na rachunek Nr:
77 1750 0012 0000 0000 3791 5629
BNP Paribas Bank Polska S.A.

dla płatności zagranicznych:

IBAN: PL77 1750 0012 0000 0000 3791 5629
BIC:PPABPLPK

W tytule prosimy wpisać:
nazwisko i imię
składka członkowska RATA …… 
(lub składka członkowska za ………. rok)