DANE REJESTROWE STOWARZYSZENIA

KRS 0000684080
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sygnatura akt: WA.XIII NS-REJ.KRS/16557/17/372/REGON
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2017-06-28

Z dniem 9 X 2020 roku rezygnację ze stanowiska Prezesa złożył Piotr Paweł Cypla,
a ze stanowiska skarbnika Izabela Zawadzka. 

NIP 1182148297 Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

REGON 367679556

RACHUNEK BANKOWY  77 1750 0012 0000 0000 3791 5629

SIEDZIBA 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-949
Ulica: Jana Kasprowicza 119A/2
Gmina: Bielany
Powiat: M. st. Warszawa
Województwo: mazowieckie

SPOSÓB REPREZENTACJI
DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

 

Related Images: